Navi

Infobrev 09.11.2006

Versjon 23 av folkehøgskolens informasjonssystem Navi er nå lagt ut for nedlasting. Det er gjort en vesentlig revisjon av fraværssystemet, og en rekke rettinger og forbedringer som ble tatt opp på brukermøtet i høst.

Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står
som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 23 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi/

Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

En del har allerede tatt i bruk siste versjon. Vi har gjort enkelte feilrettinger i løpet av de siste dager. Anbefaler alle å oppdatere på nytt.

Vi har gjort en hel del forbedringer som ble tatt opp på brukermøtet i høst. Blant annet kan vi nevne støtte for hurtiglister, forbedringer i fraværssystemet, korrigering av feil i søking blant kontakter, bedre knapperad og retting av diverse feil.

I høst har vi hatt spesielt stor fokus på fraværssystemet i Navi. Bakgrunnen for arbeidet har vært at tidligere beregning av fraværsprosent i Navi ikke har stemt 100% i forhold til hva forskriften sier. Mens man tidligere har brukt antall timer fravær som basis for beregning av fraværsprosenten, har vi nå lagt opp til at prosenten beregnes ut i fra dager og enkelttimer. Dette har medført større endringer i brukergrensesnittet. Vi har måttet tenke litt annerledes. En stor fordel er at det gir 100% samsvar mellom dager/timer på vitnemålet og fraværsprosenten.

Endringen er gjort i samråd med Folkehøgskolerådet.

Vi har lagt vekt på at fraværssystemet skal være velfungerende, nøyaktig, effektivt og ikke minst enkelt å bruke. Man skal kunne ta ut den informasjonen man trenger.

I og med at skolene har veldig forskjellige rutiner rundt fravær er det en stor utfordring å lage et system som alle kan bruke. Det må være veldig fleksibelt. Et viktig poeng er at uansett hvordan man fører fraværet skal fraværsprosenten og dager/timer på vitnemålet være likt beregnet på alle skoler.

Lykke til med videre arbeide!