Navi

Navi Versjon 28b, 28.10.2011

Antall punkt: 16

Område Tekst Status
Annet
1119
Gi bruker mulighet til å velge
Lagt til valg for å legge til ny maskin ved oppstart hvis maskinen man sitter ved ikke er registrert i Navi.
Utført
Fravær
1135
Fravær, feil i summering i skjermbilde
I 2010 la vi til nye kolonner for føring av fravær (time 11 til 14). Når man fører fravær i disse blir ikke sumkolonnen automatisk oppdatert. Dette er nå fikset.
Utført
Navi Sentralbase
1028
Fjerne ikketilskudd-kurs fra rapport til sentralbasen

En del skoler registrerer kortkurs som de ikke har tenkt å få støtte for, og setter hake i feltet Ikke tilskudd. Disse kursene blir nå fjernet fra eksporten til sentralbasen. Dette gjelder også fra datakontrollene som kjøres for kortkurs.

Utført
Rapport
1153
Brev til hovedkurselever: fletting av dagens dato
Flettefeltet DagensDato fletter ikke i utskriften av brev til elever. Dette er nå fikset.
Utført
Rapport
1152
Feil i studiebevis ved bildenavn med fornavn først
Rettet feil som gjorde at utskrift av studiebevis ikke virket når det var valgt bildenavn med fornavn først.
Utført
Regnskap
1154
Bilag til flere: knapper for Alle og Ingen
Skjermbildet for bilagsregistrering på alle kontakter i ei liste: laget mulighet for å kunne fjerne/legge til kryss på alle.
Utført
Søknad
1155
Import av søknader fra xml-fil
Det er nå laget mulighet til å importere søknader fra xml-fil. Filen må ha samme format som det vi får fra folkehøgskoleportalen. Funksjonen ligger som egen knapp i samme skjermbilde som benyttes ved import fra folkehogskole.no.
Utført
Søknad
1127
Søknadsimporten importerer dobbelt
En feil gjorde at søknader ble importert dobbelt dersom man ikke startet programmet på nytt hver gang man kjørte importen. Dette er nå fikset.
Utført
Søknad
1114
Utvidet støtte for vedlegg på søknad

Ved innføring av søknadsimport ble det laget mulighet til å vise tilknyttede vedlegg i søknadsskjermbildet. Nå har vi laget mulighet for å merke andre loggføringer med en søknadsstatus slik at tilknyttede vedlegg også havner i vedleggslisten under søknadsskjermbildet. Sett kryss i feltet Søknad på loggføringen under Kontakt.

Utført
Søknad
1125
Import: sjekk gyldighet av postnr

Laget sjekk på import av postnr fra folkehøgskoleportalen:

- postnr med lengde på 4 blir lagret direkte i postnummerfeltet på kontakten

- andre postnr blir lagret sammen med poststed i Adressefeltet på kontakten

Utført
Søknad
1121
Søknadsimport: feltet Losji behandles feil
Fikset at Losji blir med i import av søknader. Per i dag blir denne informasjonen lagt til i merknadsfeltet på søknaden.
Utført
Søknad
1123
Designfeil i utskrift av søknadsskjema

Fikset feil som gjorde at teksten i noen felt fløt utover neste felt når teksten var for lang.

Utført
Søknad
1113
Ekstrafelter i import av søknader
Skolene kan sette opp egne frifelt i sitt søknadsskjema på folkehogskole.no. Imidlertid har ikke disse feltene blir med i importen i Navi. Dette er nå fikset. Info i frifeltene blir kopiert inn i merknadsfeltet på søknaden.
Utført
Søknad
1122
Utskrift av søknadsskjema tar ikke med foresatteinfo

Fikset feil som gjorde at foresatteinfo ikke om med i utskrift av søknadsskjema

Utført
Søknad
1115
Feil ved visning av vedlegg på søknadsskjermbildet

Ved registrering av søknad manuelt så kom det opp et tilfeldig vedlegg på denne søknaden. Det var ikke knytet loggføring til kontakten.

Dette er nå fikset.

Utført
Vitnemål
1131
Feil i vitnemål: for korte fagnavn

Veldig lange fagnavn blir forkortet i vitnemålet. Dette er nå fikset slik at vitnemålet kan vise opptil 80 tegn i fagnavn.

Utført