WisWeb

Infobrev 02.06. 2009

Den største nyheten i mai er opplegg for lesekrav på prosedyrer.

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsker å få informasjon om WisWeb.

Generelt

WIS endrer nå rutinene for informasjon om endringer i WisWeb. I begynnelsen av hver måned sender vi ut et infobrev med informasjon om det som er endret i WisWeb foregående måned.

I mai 2009 er de viktigste endringene:

 1. Prosedyre - Lesekrav på prosedyrer
  Dette er den største forbedring i mai. Prosedyremodulen i WisWeb er nå gjort personlig, dvs. at man kan sette opp lesekrav på prosedyrer. Derved kan man tildele bestemte prosedyrer til bestemte grupper eller enkeltpersoner, samt få en oversikt over hvem som har lest prosedyren. Dette er særlig nyttig for målrettet vidensformidling og sikring av opplæring både for aktuelt ansatte og nyansatte.
  NB! Hvis du ønsker lesekrav på dine prosedyrer så henvend deg til oss for informasjon om krav og oppsett.
 2. Avviksfordeling
  Avviksfordeling er nå forbedret slik at man kan fordele til et annet område enn ens eget. Man kan velge om man vil fordele bare til et område, da vil avviket komme opp til fordeling hos de personer som kan behandle dette avviket. De må så fordele det videre til en bestemt behandler.
 3. Forside
  Vi har endret startside elementet "Under arbeid" så kategorier som har mer enn 7 tittler under seg vil vises sammenslått og med antall titler i parentes.
 4. Ytelsesforbedringer
  Det er gjort noen forbedringer i systemet som har ført til en reduksjon av antall feil.

Du finner detaljer om hva som er gjort i WisWeb i siste måned på denne adresse: http://www.wisweb.no/versjon
Anbefaler at alle går gjennom den lista og ser etter endringer i moduler som dere benytter.

 

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer. Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no