WisWeb

Infobrev 01.07. 2009

Den største nyheten i juni er ferdigstillingen av BMS modulene

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsker å få informasjon om WisWeb.

I juni 2009 er de viktigste endringene:

 

1. BMS - Balansert Målstyring
Vi har utviklet og ferdigstilt WisWeb BMS (Balansert Målstyring). Løsningen er utviklet i tett samarbeide med Hemne og Midtre Gauldal kommune.
Balansert målstyring er et ledelsesverktøy for å sikre at organisasjonen når de mål som settes.
Modulen innholder Styringskort, Indikator, Måling og tiltak.

 

2. Avviksfordeling
Det kan oppstå situasjoner hvor man ønsker å legge en avviksmelding tilbake til registrant pga av at innholdet er sensitiv (dvs. satt til status under registrering). En feil i systemet gjorde at slike meldinger ble "herreløse" og kunne forsvinne. Vi har rettet opp feilen slik at tilbakelagte avviksmeldinger kommer tilbake til melder med mulighet for korrigering av innhold og meldes på nytt.


3. Forside
Forsideelementet ledig stilling som henter ut ledige stillinger fra stillingsmodulen viser nå hvilke stillinger man har lest. Rød farge forsvinner når oppslaget er lest.

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.
Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

 

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no