WisWeb

Infobrev 01.09. 2009

Helt nytt prinsipp for mine innstillinger

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsker å få informasjon om WisWeb.

I juli/august 2009 er de viktigste endringene:

 1. Min profil
  Vi har ferdigstilt et nytt opplegg for min profil (tidligere mine innstillinger Mine innstillinger ). Ved trykk på knappen mine innstillinger i knapperaden åpnes en velger med flere muligheter
  Her kan man bytte passord,utseende og kontakt og bruker opplysninger. I tillegg kan den enkelte registrere sin egen kompetanse (CV) med utdanning, praksis kurs og realkompetanse..
 2. Visemaler
  Det er laget og forbedret en god del visemaler på de forskjellige modulene.
 3. Videoer
  Det er laget videohjelp til alle Balansert målstyrings moduler

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.
Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

 

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no