WisWeb

Infobrev 1.10.09

Fokus på kompetansemodulen, samt flere forbedringer i september

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I september 2009 er de viktigste endringene:

Forbedring av kompetansemodulen

Kompetansemodulen er et online register for ansattes kompetanse, med mulighet for å vise overordnet kompetanse for en samling bedrifter eller kommune.
Vi har forbedret oppslag i kompetansemodulen både for undervisning og yrker, begge søker nå i SSB`register.
Vi har holdt presentasjoner for flere bedrifter og dette er blitt godt mottatt.

Rapporter

Det er laget flere rapporter, både for kompetansemodulen, produktmodulen og Balansert målstyring.

Sikker jobb analyse

Her er det laget kopi funksjon, slik at man kan ta utgangspunkt i en tidligere Sikker Jobb Analyse og så tilpasse. 

WisWeb kvalitet

Det er nå 17 folkehøgskoler som bruker WisWeb kvalitet. Dette er en gledelig utvikling, som gjør at vi kan tilpasse innholdet enda bedre.
Vi har holdt møter med forskjellige partnere for distribusjon av WisWeb kvalitet.Reponsen er god.

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no