WisWeb

Infobrev 2.11.09

Små justeringer og tilpasninger er gjort i oktober

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I oktober 2009 er de viktigste endringene:

 • Kontakt
  Informasjon om kontaktens web adresse vises nå i visemalen. Forbedret visemal
 • Rapport
  Rapporten medlemsregister er utvidet med valg for kjønn og status (aktiv/passiv).
 • Sikker Jobb Analyse
  Utskriftsmalen tar nå med vedleggstittel på utskriften
 • Sjekkliste/vernerunde
  Vi har laget et nytt felt i velgeren på sjekkliste for å vise status, planlagt, utført under arbeid
 • Utstyr
  Velgeren ble ikke oppfrisket ved klikk på modul, dette er nå fikset. Dvs. alt utstyr ble ikke vist, man måtte trykke søk for å få et resultat

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no