WisWeb

Infobrev 2.12.09

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i november

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I november 2009 er de viktigste endringene:

 • Balansert Målstyring
  Har nå implementert støtte for formler, som automatisk beregner resultatet av en måling basert på grunnlagsdata.
 • Rapport
  Vi har endret innhold i kompetanse rapportene, slik at de viser tall i stedet for person informasjon
 • Kvalitet
  Det er laget mulighet for å koble en fil til prosedyren (fra filarkivet). Legges under flippen koblinger.
 • Sjekkliste/vernerunde
  Vi har forbedret sjekkliste slik at utskriftsmalen tar med alle deltakere på vernerunden, samt kommentarer.

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no