WisWeb

Infobrev 30.12.09

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i desember

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I desember 2009 er de viktigste endringene:

 1. WisWeb er blitt raskere
  Vi har oppgradert systemene på en av våre webservere, og dette skal medføre en raskere og mer stabil tjeneste for våre kunder.
 2. Boligmodulene
  Det er laget fullstendig nye visnings og printmaler på samtlige bolig moduler (Bygg, Bolig, Beboer og Vedlikehold).
  Vi mener at dett gir en bedre oversikt og synligere kobling.
 3. Gruppemodulen
  Det er laget en visemal på gruppemodulen med oversikt over deltakere, områder, roller, tlf, e-post og antall.
 4. Prosjektmodulen
  Her har vi lagt på felt for å koble til relaterte prosjekter (det kan være delprosjekter av et hovedprosjekt etc. Samtidig noen forbedringer på visemal.

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Vi vil samtidig få ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere et riktig Godt Nytt År.


Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.


Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no