WisWeb

Infobrev 14.1.2010

I Januar foretok vi den største omlegging og gjennomgang av WisWeb til dato.

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

 

Omleggingen skal gi oss:

- raskere visning av tunge sider
- mulighet for å huske nettsider som nettopp er vist og dermed øke hastigheten
- et mer robust system som bedre takler ulike feil som kan oppstå
- mulighet for å raskere finne og rette feil i maler og dokumenter

- mulighet for å kjøre på https (sikkert og kryptert)

 

I januar var det dessuten flere viktige forbedringer:

- Ny maltolker

- Ny bildeviser

- ny visemal på utstyrsmodulen

- Varsling av prosedyrer til revisjon på forsiden (prosedyrer med gyldighetsdato overskredet)

 

Omlegging har gitt litt uro på sidene, men vi håper på forståelse for dette da plattformen for WisWeb er mere solid nå.

 

Du finner detaljert info om punktene på www.wisweb.no/versjoner