WisWeb

Infobrev 11.03.10

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i februar

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

Vi fokuserer for tiden kraftig på ytelse og stabilitet. WisWeb starter og reagerer hurtigere enn noensinne. Dette gjøres fordi antall brukere på WisWeb er i sterk vekst.

I februar 2010 er de viktigste endringene:

 • Utskrift
  I forbindelse med en oppdatering/endring av Internet Explorer fra Microsoft forsvant muligheten for å skrive ut skjema fra WisWeb.
  Vi måtte derfor legge inn Utskriftsknapp øverst i alle utskriftsskjema.
 • Bilde
  Rutinen for å levere skalerte bilder i WisWeb er forbedret, og gir nå et resultat med en høyere kvalitet enn tidligere.
 • BMS - moduler
  Grafene på Indikatorvisning er noe forbedret.
 • Filarkiv
  Opplasting av store filer kunne tidligere bli avbrutt. Dette er nå rettet.
 • Prosjekt
  Det er nå laget Gantt-diagram på egen flipp i Prosjektmoduen.
 • Prosedyrebok
  Tittel i prosedyrebok er korrigert

 Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.


Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no