WisWeb

Infobrev 13.04.10

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i mars 2010

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

Det er gjort flere stabilitetsforbedrende tiltak, samt enkelte modul forbedringer.

I mars 2010 er de viktigste endringene:

 • Tipstekst
  Opplegget for tips-tekster i det grønne feltet nederst i WisWeb er endelig tilbake igjen. Det har vært lukket en stund fordi det har forsinket WisWeb. Nå er systemet lagt om slik at tipstekstene fungerer så raskt som de var tenkt.
 • Kontaktmodulen
  I kontaktmodulen er det kommet ekstra felt for kobling til firma. Dvs. at man kan koble en kontakt til en bedrift. Personer i bedriften vises i visemal på flippen personer
 • Utstyrsmodulen
 • I utstýrsmodulen er det gjort endel forbedringer, felt for ansvarlig, bedre kobling til prosedyre og felt for intern info, som ikke vises på visemal.
 • Driftsmeldinger i WisWeb
  Mange kunder benytter modulene for avviksmelding og behandling. I tillegg til ordinære avviksmeldinger er det flere som også bruker dette systemet til å melde om forbedringer. Nå tar vi det et steg videre og innfører støtte for driftsmeldinger. Modulene for avviksmelding og avviksbehandling vil fortsette å fungere som før. Men det innføres nå to nye moduler: Melding og Meldingsbehandling. I Meldingsmodulen vil det bli mulighet til å melde og følge både avviksmeldinger, forbedringsforslag og driftsmeldinger. Meldingsbehandling vil bli et sted for å behandle driftsmeldingene. Begge de nye modulene vil testes hos noen kunder før de legges ut for ordinær tilgang.
 • Regnskap
  Det er startet på utvikling av moduler som skal tilby enkel regnskapsføring i WisWeb. Systemet er under utvikling og ambisjonsnivået er ikke helt bestemt. I første omgang vil det være mest egnet for mindre organisasjoner og prosjektregnskap. Det blir tre nye moduler: Regnskap, Konto og Bilag.

Du finner informasjoner og detaljer om alle aktiviteter på www.wisweb.no/versjon

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.


Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no