WisWeb

Infobrev 03.05.10

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i april 2010

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

Vi fokuserer stadig på tekniske forbedringer, kraftigere ytelse og stabilitet.

I april 2010 er de viktigste endringene:

Melding

 Vi har nå gått i test med en ny modul for å behandle driftsmeldinger. Denne modulen er egnet for personer som jobber i team for å gi brukerstøtte. Meldinger kommer inn fra meldingsmodulen eller legges inn direkte.

Nye rapporter

Ny rapport for kalkylemodulen - menykalkyle liste. Rapporten viser omsetning og fortjeneste på den enkelte kalkyle.Forutsetter at man legger inn tall for gjennomsnitt salg på kalkylen. 

Sjekkliste

Utskriftsmalen for sjekkliste er forbedret med nye fonter og bedre feltformuleringer

Utstyr

Det er laget nytt prinsipp for utstyrstyper. Her er det nå mulig og lage utstyrsgrupper og deretter utstyrstyper til disse gruppene. D.v.s at man kan lage en utstyrsgruppe som heter messingblåsere og en utstyrstype som heter trompet. Dette gjør det lettere å kategorisere og derved få oversikt over utstyr. Man kan velge i velgeren for å se utstyrsgruppe og utstyrstype.

Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wis.no/999/152/1539-3849.html


Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no