WisWeb

Infobrev 03.06.10

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i mai 2010

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

 

WisWeb kjører veldig stabilt og raskt og vi nærmer os et nivå på hastighet og oppetid som er tilfredstillende.

 

Vi opplever at flere og flere velger WisWeb som sin Internett løsning og vi tror på at utviklingen går i retning av flere og flere web baserte løsninger. Oversikt og tilgjengelighet er to sentrale fordeler.

Vi kan bl.a nevne at vi har hatt en vellykket kickoff dag for Hemne kraftlag, som er ny bruker av både publiseringsløsningen i WisWeb og kvalitetsløsningen.

I mai 2010 er de viktigste endringene:

Prosjekt

Endret prinsipp for visning av prosjekt hvor man er deltaker. Alle mine prosjekt vises nå i prosjektvelgeren uansett område.

Utstyr

Det er laget nytt felt på utstyrsmodulen. Feltet heter Gyldig til og brukes hvis man skal ha tilsyn på utstyret på en bestemt dato eller periode. Utstyret vil dukke opp på eiers startside (startsideelementet under arbeid) som utstyr til revisjon.

 

Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wisweb.no/versjon


Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

 

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no