WisWeb

Infobrev 03.07.10

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i juni 2010

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I juni 2010 er de viktigste endringene:

  • Meldingsmoduler
    Det er nå laget to nye moduler i WisWeb. Det er melding som skal erstatte avviksmelding for de som ønsker dette. Modulen favner litt bredere enn avviksmelde modulen fordi den har tre forskjellige typer å velge i: Driftsmeldinger, avviksmeldinger og forbedringsmeldinger.
    For å behandle driftsmeldinger har vi laget en egen modul Melding Behandling.
  • Kontakt
    Det er nå mulig å koble kontakter til bedrift og få dette vist i velgeren.

Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wisweb.no/versjon

Vi vil samtidig få ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no