WisWeb

Infobrev 03.09.10

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i august 2010. Blant de viktigste er støtte for RSS innhenting og forbedring av tilgangsstyringssystemet

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I august 2010 er de viktigste endringene: 

 • Støtte for RSS innhenting
  WisWeb støtter nå innlesing av nyhetsoppdateringer (RSS). Dette betyr at det er enkelt å hente inn nyheter fra ulike kilder og legge direkte ut på nettsiden dersom du bruker WisWeb som publiseringsløsning.
 • Statistikk
  Forbedret statistikk maler
  Enkelte brukere har opplevd at statistikken som viser bruk av nettstedet har inneholdt feilaktige elementer. Dette er nå rettet. I tillegg er statistikk på hvilke operativsystem og nettlesere som benyttes oppdatert med siste tilgjengelig programvare.
 • System
  Tilpasset melding for "Siden finnes ikke"
  Dersom en bruker skriver en adresse innefor ditt nettsted som ikke fnnes, kom det tidligere opp en blank side med beskjed om feil. Nå er dette forbedret slik at vi viser meldingen om at siden ikke finnes inne i nettsidens eget design. Dermed blir det mye lettere å søke videre på nettsiden. Vi kan nå også gi hvert enkelt nettsted mulighet til selv å utforme den siden som vises når det skrives en ugyldig adresse.
 • Forbedring av tilgangsystemet
  Hele systemet for tilgangsstring i WisWeb er gjennomgått og delvis skrevet på nytt. Tidligere ble tilgangen lest inn ved pålogging, mens nå vil en endring i tilgangen få umiddelbar effekt i hele WisWeb. Løsningen er også mye raskere enn før, noe som fører til bedre ytelse i systemet.

Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wisweb.no/versjon


Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no