WisWeb

Infobrev 01.10.2010

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i september 2010. Blant de viktigste er muligheten for å legge ut prosedyrer til høring

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb.

I august 2010 er de viktigste endringene:

 

 

Status høring
Vi har nå aktivert funksjonen høring i prosedyremodulen. Dette betyr at alle proseyrer nå kan settes til status høring og fordeles ut på høringsparter, som kan gi kommentarer.

Litt om fremgangsmåten:
Ønsker du at andre skal kommentere prosedyren før den er ferdig setter du status til: "høring".

På knappen høring legger du inn personer eller grupper som skal høres. Dette gjør at den som skal høres om prosedyren får den opp på sin startside med status til høring. Deltakere på høringsrunden kan nå gå inn og legge inn en kommentar eller bare klikke ferdig, hvis de ikke har noen kommentarer. Høringen vil da forsvinne fra din startside. Alle som deltar i høringsrunden kan se kommentarer på knappen høring.

Når du setter prosedyren til status godkjent vil høringsknappen forsvinne for høringsdeltakerne.


E-post fra WisWeb
E-post utsendingen er nå forbedret slik at den sender ut e-post ut enkeltvis. Dette gjør at selv om en e-post feiler vil resten bli sendt ut. De som ikke blir sendt vil bli markert med et rødt kryss foran seg. Årsaken til at e-posten ikke blir sendt kan være manglende adresse, feil i e-post adressen. Man kan deretter gå i kontaktregisteret og rette feilen.


Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wisweb.no/versjon


Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer.

Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no