WisWeb

Infobrev 05.11.2010

Aktiviteter i WisWeb som er gjort i oktober 2010.

Denne meldingen går til alle kunder på WisWeb samt alle andre som har ønsket å få informasjon om WisWeb. 

I oktober 2010 er de viktigste endringene:

  • Forbedret høringsopplegg på prosedyreræ Her har vi lagt til mulighet for høringsfrist
  • Forbedret sortering og status på oppgavemodulen, samt loggføring av denne på kontakten

Du kan få flere detaljer ved å gå på våre nettsider www.wisweb.no/versjon

Vi får stadig flere brukere av WisWeb, særlig innenfor kvalitetsmodulene er det stor interesse. Mange som står i en sertifiseringsjobb bruker WisWeb kvalitet til dokumentasjon og styring av kvalitetsarbeidet.

Ønsker du at flere i din bedrift skal motta dette infobrev så send oss en e- post med navn og e-post på aktuelle personer. 
Hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra WIS så send oss en e-post om dette.

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 81
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no