WisWeb

Infobrev 07.04. 2006

WisWeb har fått ny tekstbehandler

Denne meldingen går til alle brukere av WisWeb, og alle som står som informasjonsmottakere om systemet.

Vi vil gjerne informere om fremdrift i WisWeb. Vi kaller utviklingen frem til endelig salgsversjon beta. Vi er nå kommet til versjon beta 10, datert 07.04.2006.

Vår største pilotkunde på WisWeb, Hemne kommune lanserte sin nye løsning den 6.april. Løsningen består av både internett og intranett

Versjon beta 10

Den største nyhet i versjon beta 10 har er at vi har  fått ny tekstbehandler. Den støtter flere funksjoner og har flere muligheter enn den gamle.
Det er laget et nytt og mere dynamisk opplegg for å styre visning av dokumenter som skal i en meny på internett.
Forbedret opplegg rundt status på dokumenter.
Forbedret tilgangstyring med oppsett ev eget hjemmeområde og eierskap på dokument
Forbedret oppgavemodulen, med vedlegg av filer, samt  mulighet for å sende e-post.
Lagt inn et nytt modul hvor man kan sette opp grupper med undergrupper.
Vi har laget nytt opplegg for å håndtere flere versjoner av samme dokument,
Det er laget mulighet for å kopiere en post.
Vi har laget nytt modul til oppbevaring av elementer som er slettet.

Trykk på hjelpikonet i menylinjen gir deg både hjelp og infomasjon om de forskjellige moduler.

 

Du finner mer informasjon på www.wisweb.no

 

Med hilsen

Dag Waade
Prosjektleder
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: dag@wis.no
Internett: www.wis.no