WisWeb

icon

Avviksbehandling

Avviksbehandling er et register over alle registrerte avvik i organisasjonen.

Om Avviksbehandling

WisWeb Avviksbehandling er et registrering og oppfølgingsystem for avviksbehandling. Modulen inneholder all informasjon for å behandle et avvik elektronisk.
Et avvik representerer en uønsket hendelse eller situasjon, som igjen medfører kostnader i en eller annen form. Reduksjon av avvik betyr derfor reduksjon av uønskede kostnader. Avvik er en kilde til forbedring!

Fordeler

  • God oversikt over alle avvik 
  • Enkelt å sette på tiltak og sikre videre behandling av avviket
  • Alle relevante rapporter med statistikk
  • Brukervennlig

Aktuelle felt

WisWeb avviksbehandling inneholder alle felt som er nødvendig for å behandle et avvik.

Titel, område, meldt av, type, sted, årsakstype, prioritet, status, omfatter, dato hendelse, dato meldt, beskrivelse, konsekvens, årsak, mulige tiltak, sensitiv info, behandling, meldt til, kostnader, antall sykedager, tap av arbeidsevne, vitner, anmeldelse.

Saksgangen

...

Koblinger

Avvikene kan kobles til styrende dokument, kvalitetsstandarder, prosedyrer og utstyr. Et avvik vil normalt få noen tiltak som skal hindre at avviket skjer igjen. Nå tiltakene er gjennomført, skal avviket lukkes.

Rapporter/statistikk

Samlerapport som gir en oversikt over avvik med typer, status, antall og alvorlighetsgrad.

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen avviksbehandling er en del av denne pakkeløsning.