WisWeb

icon

Forside

Forside er et dynamisk modul hvor du kan tilpasse forsiden til ditt behov.

Generelt

WisWeb forside er en modul til administrasjon av forsiden. Her kan man velge elementer som skal med, sette plassering og velge utseende/funksjon
Forsiden er ditt åpningsbilde etter du har logget på. Forsiden er dynamisk, d.v.s den henter informasjon fra alle steder på internett eller intranett.
Det kan være interne/eksterne nyheter, kalender, oppgaver, egne favorittlenker, dokumenter, avvik og mye annet.
Forsiden kan tilpasses brukerens behov.

All informasjon som ikke er lest vil vises med rød farge. Den forsvinner når informasjonen er lest.
Viktig nyhet som ikke er lest vil også vises med et rødt flagg. Ikke lest 

Fordeler

  • God oversikt over all informasjon i sytemet, internt som eksternt
  • Markering av lest/ikke lest informasjon
  • Velegnet som informasjonsportal

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb forside er en del av denne basispakke.