WisWeb

icon

Rapport

En av de viktigste moduler i WisWeb. Gir overblikk over all aktivitet som ønskes målt.

Rapport er en integrert modul i WisWeb. Den ligger som fast valg i knapperaden. Dette er en modul hvor du kan hente en rapport fra et bestemt område. Det kan være statistikker, oversikter etc.
Rapporten vises som tekst eller grafer i PDF format og kan utskrives eller sendes. Foreløpig finnes det rapporter for Avvik, kontaktlister, nettsiderapport, menykalkyle.

Basispakke

WisWeb leveres som en basispakke med dokumentmodulen og endel administrative moduler. 
WisWeb rapport er en del av denne basispakke.