WisWeb

icon

Sjekkliste

En modul i WisWeb kvalitet til forberedelse og bearbeidning av data i forbindelse med sjekklister og vernerunder.

Generelt

Modulen sjekkliste er i utgangspunktet tenkt i forbindelse med vernerunder, men kan også brukes til alle former for sjekklister. For eksempel samsvarsvurderinger og Intern revisjon.
Verne -sjekkrunden planlegges av ledelsen, verneombudet og eventuelt andre ansatte. 
Her gjennomgås oppsummering fra tidligere vernerunder, skademeldinger, og evt. andre HMS-saker.
Modulen sjekkliste består av en punktliste, man definerer selv listen i modulen sjekkpunkter. Man kan koble deltakere til en sjekkliste.

Fordeler

  • Egendefinerte skjema
  • Avviksregistrering for hvert punkt
  • Tiltak og oppgave i forbindelse med avvik
  • Logisk oversikt over alle sjekklister

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen sjekkliste er en del av denne pakkeløsning.