WisWeb

icon

Film

Modul til visning av egne videofilmer

Generelt

Film modulen gir deg mulighet for å vise videofilmer på nettstedet. Modulen består AV 2 moduler: Film og filmbase.
I filmmodulen hentes filmene inn fra filmbasen og settes i rekkefølge (kapitler). En film kan ha ett eller flere kapitler.

Du henter inn de forskjellige filmer fra filmbasen og setter opp i et forløb. I filmbasen legger du inn en sti til filmen.