WisWeb

icon

Stilark

Modul til oppsetning av stiler på en nettside eller i Intranettet.

Egenskaper

Her kan du sette opp hvilke stiler som skal brukes på siden. Det kan være hvordan vanlig tekst skal vises, hvilke fonter og farger som skal brukes.
Dette gjør det enklere å få et ens utseende på sidene, samt at stilene hurtig kan endres.