WisWeb

icon

Diagram

Viser prosesskart og diagram og lar brukeren hoppe til ulike deler av systemet ved å klikke elementene i tegningen.

Prosess vise

Generelt

Modul for å vise prosesskart og ulike diagrammer. Det vil være mulig å klikke på elementene i tegningen for å hoppe til aktuell informasjon i WisWeb. Dette kan være prosedyrer, styrende dokumenter, skjema, dokumenter o.l. Prosesser kan settes opp i et hierarki med hovedprosesser og underprosesser.

Lage prosesskart

For å lage og redigere prosesskart, finnes en egen modul i WisWeb: Prosesstegning. Dersom det er ønskelig kan også WIS levere ferdige prosesskart etter spesifikasjon fra kunden. Dette gjøres i tilfelle til avtalt pris.

Fordeler

  • Viser prosesser og delprosseser
  • Lenke på hvert elemet til sentral info
  • Integrert i kvalitetssystemet - ingen ekstra programmer

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler.
Modulen Prosesstegning er en del av denne pakkeløsningen.

Du kan også lese mer på produktets hjemmeside www.motigon.com