WisWeb

icon

Medlem admin

Modul til administrering av fakturaer

I modulen medlem admin kan du administrere fakturaoppsett og utsendelse. Her finner du også en en betalingsstatus for utsendte fakturaer. 

  • Lage fakturagrunnlag
  • Sette opp de rutinene som skal være gjeldende for fakturaen.
  • Bestemme om fakturaene skal skrives ut eller sendes på E-post.
  • Importere fil fra BBS med betalingsstaus

Man kan velge om man vil skrive ut fakturaer eller sende fakturaer pr epost. 
Du kan  importere en fakturastatus fra bankens BBS-fil.
Koble forskjellige typer produkter til fakturaen