WisWeb 2

WisWeb er et fleksibelt intranett med et stort utvalg av moduler og tjenester for alt fra mindre organisasjoner til store bedrifter.

Systemet er skrevet på nytt helt fra bunnen av og fremstår nå i et moderne og effektivt grensesnitt som kan benyttes på alle enheter. Vi er i sluttfasen med utviklingen av nye WisWeb. Systemet er nå i drift ved alle landets folkehøgskoler. Neste steg er å flytte våre eksisterende kunder på WisWeb over til nye WisWeb.

WisWeb 2