Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Skole Versjon 30, 02.10.2009

Endret: 02.10.2009  

Det er rettet en god del kjente feil, ny funksjonalitet er lagt til, samt at eksport til GSI på plass. Det er også med en testeksport til Feide (XML) i denne versjonen.

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Elevdata
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Elevdata - Foresatt - Status er ikke koblet mot databasen (14.09.2009) Feltet status på foresatt 1 og 2 oppdaterer seg ikke ved bytte av elev. Dette er nå fikset.
2 SFO-informasjon ved overføring (10.09.2009) Ved overføring av elever til nytt skoleår har SFO-informasjon ikke blitt tatt med over til nytt skoleår. Dette er nå fikset.
3 Skjul elev fra off. lister (10.09.2009) Mulighet til å skjule elever fra offenlige lister er lagt til som avkryssingsvalg under ElevData. Det er i tillegg lagt til filter på dette på utvalgene til klasseliste 1 til 5, samt telefonlisten.
4 Pårørende på foresatte (09.09.2009) Det er laget mulighet for å registrere pårørende på foresatte med telefon og e-post adresse.
5 Personale og foresatte i grupper (31.08.2009) Det er laget funksjonalitet for å kunne legge både foresatte og lærere i gruppe sammen med elevene. Foresatte og lærere kan legges til i de forskjellige gruppene på samme måte som elever, ved høyreklikk og Legg til gruppe.

Felles
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Integerasjon mot FEIDE (01.10.2009) Første versjon av en testeksport til FEIDE er laget i denne versjonen, og skolene kan teste dette mot FEIDE. Alle feil kan rapporteres til WIS.
7 Nye felt for kommuneinformasjon (30.09.2009) Det er lagt til nye felt for utfylling av kommuneinformasjon under Skolen - Generelt.

Flyttemelding
Nr Utf Tittel Beskrivelse
8 Utskriftsdato på flyttemelding (10.09.2009) Det er lagt til et nytt felt for utskriftsdato på flyttemeldinger. Feltet kan legges til under Oppsett - Flyttemelding.

Grupper
Nr Utf Tittel Beskrivelse
9 Fjerne tittel på gruppemerknad (23.09.2009) Det er ikke mulig å fjerne satt tittel på merknadskolonner på grupper. Dette er nå fikset.
10 Feil i flytting av medlemmer mellom grupper (10.09.2009) Det oppstår en feilmelding hvis man ønsker å flytte flere elever, foresatte eller lærere mellom grupper. Dette er nå fikset.
11 Hopp til elevdata fra grupper (02.09.2009) Det er laget funksjonalitet for å kunne hoppe direkte til elevdata ved dobbeltklikk på elever i grupper.

Import/Eksport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Nye felt i eksport til fotofirma (10.09.2009) Felt for foresattes mobiltelefon og e-post er lagt til i eksporten til fotofirma etter ønske.
13 SFO-informasjon i eksport av elevdata (10.09.2009) Felt for SFO-informasjon er lagt til i eksporten av elevdata etter ønske fra brukere.
14 Oppdatert importspesifikasjon på nettsiden til Wis Skole (09.09.2009) Importspesifikasjon som ligger tilgjengelig på våre nettsider for Wis Skole er oppdatert med nye felt fra de siste versjonene av Wis Skole.
15 Eksport til GSI (27.08.2009) Det er laget funksjonalitet for eksport av elevdata til Grunnskolens informasjonssystem (GSI) under Utskrifter - Eksport til GSI, fil.
16 Langt gruppenavn under eksport (27.08.2009) Valglisten for gruppenavn under Eksport - Elevdata er utvidet slik at den takler lengre gruppenavn enn tidligere.

Karakter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
17 Prosjekt under karakterføring fra og med skoleåret 2009-2010 (11.09.2009) Prosjekt under karakterføring er ikke lenger gyldig fra og med skoleåret 2009-2010, og vil derfor bli skjult ved valg av skoleår 2009-2010 eller nyere.

Oppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
18 Foresatte med duplikater oppdateres ikke (02.09.2009) Hvis man endret informasjon i foresattregisteret etter at man har vært inne på oppsett - foresatte så oppdaterte ikke den informasjonen seg i oversikten over antall duplikater. Dette er nå fikset.

Personale
Nr Utf Tittel Beskrivelse
19 Kun nummer i personnummer (23.09.2009) Hvis det finnes bokstaver eller andre tegn i personnummeret på personale får brukeren en feilmelding ved eksport. Det er nå laget sjekk ved innskriving av personnummer på personale som kun validerer numeriske verdier i dette feltet.

Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
20 Elevtall - feil i summering (25.09.2009) En feil ved summering av elever i enkelte sammenhenger på rapporten Elevtall er fikset.
21 Felt i min klasseliste oppdateres ikke (11.09.2009) Hvis man velger et felt i min klasseliste så oppdateres ikke automatisk forhåndstekster i de andre feltene. Dette er nå fikset.
22 Filtrer klasseliste i rapporter for avgangselever (11.09.2009) Ved utvalg i rapporter for avgangselever (vitnemål, vitnemålsprotokoll m.m.) blir det nå filtrert på klasser som tilhører klassetrinn 10.
23 Fritatt og Deltatt på karakterutskrifter (11.09.2009) Karakterutskrift for GR og VO kommer med karakterene F og D i stedet for fritatt og deltatt. Dette er nå fikset.
24 Ikke vis kontaktlærer ved utvalg på alle klasser (11.09.2009) Hvis man i min klasseliste velger som utvalg på klasser så vises alle kontaktlærere. Dette er fikset ved at kontaktlærer skjules hvis alle klasser er valgt. I tillegg til dette er det blitt valgfritt å vise utvalgsinformasjon på utskriften.
25 Sorter elever med aa i utvalg (11.09.2009) Sortering av utvalg på elev under utskrifter tar nå hensyn til innstillinger som er satt under Oppsett med tanke på sortering av aa/å.
26 Valg om foresatte bor sammen eller ikke (11.09.2009) Det er laget valgmulighet i elevdata på om foresatte bor sammen eller ikke. Utskrift av etikett er oppdatert til å ta hensyn til dette ved utskrift.
27 Feilmelding ved utvalg på klasse (10.09.2009) Man kan få feilmelding hvis man bytter mellom rapporter hvor man har filter på klasse, hvis man har valgt klasse på en annen rapport. Valgt klasse i klassevelgeren blir da blank i stedet for første tilgjengelige klasse i listen. Dette er nå fikset.
28 Foresattes fødselsnummer ved utskrift og eksport (09.09.2009) Det er fikset funksjonalitet for å kunne velge å ha med foresattes fødselsnummer på utskrift fra min klasseliste og eksport via eksportskjemaet i Wis Skole.
29 Ny rapport: Telefonliste (01.09.2009) Ny rapport med navn Telefonliste er laget i denne versjonen som tilsvarer klasseliste 5, men med all kontaktinformasjon listet opp.
30 Kontaktlærere som har sluttet (27.08.2009) Alle rapporter som inneholder kontaktlærer er endret til å ta med alle kontaktlærer uavhengig om de har sluttet eller ikke.