Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Navi Versjon 27b, 09.07.2010

Endret: 07.09.2010  

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Feil i dialog for valg av land (05.07.2010) Fikset feil i dialogboksen for land som man får opp ved registrering av kontakt og søknad.

Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Riktig halvårskode i rapp til Lånekassen (08.07.2010) Rapporten til Lånekassen tok ikke hensyn til at halvårskurs er delt i halvårskurs høst og vår i feltet Kurslengde. Dette er nå fikset. NB: dette har ikke noen betydning for de som allerede har rapportert data til Lånekassen.

SMS
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 SMS: feil i fletting ved sending (08.07.2010) Fikset feil i fletting av data ved sending av SMS

Søknad
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Søkere - Endre søknadsnummer (08.07.2010) Av og til kan man ha behov for å endre på søknadsnummer etter at søkeren er registrert. Nummerfeltet har vært skrivebeskyttet. Har åpnet slik at man redigere etter eget ønske.