Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Infobrev 21.05.2010

Endret: 21.12.2013  

Det er nå laget mulighet til å sende SMS direkte fra Navi. Det betyr at når programmet er satt opp, så kan man sende sms til alle typer kontakter i Navi


Denne meldingen går til alle brukere av dataprogrammet Navi, og alle som står som informasjonsmottakere om programmet.

Da er versjon 27 av Navi klar for nedlasting. Enkleste måten å oppgradere på er å bruke oppdaterfunksjonen under SystemAdm - Oppdater. Om ikke det går kan programmet lastes ned manuelt fra følgende internettside: http://www.wis.no/navi. Her vil du også finne blant annet aktuelle artikler, referater, hjelp, infobrev og info om nye versjoner. Husk at ingen kan ha programmet åpent når du kjører installasjonen.

Noen viktige punkt:

 1. Studiebevis
  Forbedret utskrift av studiebevis: 
  - endret standard mal for studiebevis
  - mulighet for å få med bilde i utskriften. Det betinger at programmet er satt opp for å vise bilder på elever (med standard bildemappe/type under Hovedkurs), og man må fastsette bildestørrelse/plassering under Oppsett - Etikett, flippen Skolebevis
  - forbedret redigering av studiebevis under SystemAdm - Dokumentmal. Når man oppretter nytt studiebevis vil malen vises i riktig størrelse
 2. Ny modul: SMS
  Det er nå laget mulighet til å sende SMS direkte fra Navi. Det betyr at når programmet er satt opp, så kan man sende sms til alle typer kontakter i Navi (søkere, elever, kortkurselever, personale osv.). Man kan bestemme hvilken mobil som settes som avsender, med mulighet for styring per bruker. Man kan skrive meldingen direkte, eller hente innhold fra mal (som settes opp under Oppsett - Innholdsmal). Mulighet til å benytte flettefelt i meldingen, for eksempel flette inn deltakernavn, startdato og/eller kurssted fra kortkurs
  - nytt høyreklikkvalg: Send SMS
  - nytt skjermbilde for sms-sending med ulike valg for sendingen
  - nytt oppsett for SMS under Oppsett - Skolen og SystemAdm - Brukere

  Vi sender straks ut egen epost med detaljert informasjon om SMS-modulen samt skolens autentiseringskode. Denne må legges inn under Oppsett - Skolen.

  >> oppsett av sms: http://www.wis.no/999/150/185-47350.html
  >> bruk av sms i Navi: http://www.wis.no/999/150/185-47351.html 
 3. Tilknytning mellom kontakter
  Mange skoler har etterlyst opplegg for å lage koblinger mellom kontakter. Spesielt for å unngå at post sendes flere ganger til samme husstand. Det er nå laget et opplegg for dette.
  Egen flipp på Kontaktskjema som skal innholde koblinger mellom kontakter. Viser aktuelle koblinger, med mulighet til å opprette nye og fjerne koblinger. Avkrysning i feltet "Felles post" gjør at kontakter som er koblet sammen vil kun få en etikett i en etikettutskrift.

Gå på nettsiden for mer detaljer om ny versjon.

Lykke til med videre arbeide!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no