Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 
Pris: 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Stilling

 
Modul til opprettelse og administrasjon av stillingsannonser. Register over ledige stillinger.

Et register over ledige stillinger. Viser en oversikt over tidliger, nuværende og kommende stillinger. 
Består av status som viser status på stillingene, hvem som er utlyst, forlenget, etc.
Felt som viser om stillingene er utlyst eksternt på internett eller bare internt på intranettet. Dessuten kan man søke etter stillinger.

Aktuelle felt

Type, beskrivelse, sted, plassering, når utlyst, søknadsfrist, lønntrinn, vises hvor, tiltredelse.
Skjemaet vises på internett og fletter alle opplysninger inn.

Rapport

Stillingsmodulen har tilknyttet en rapport som viser annonsen i pdf format.
Man kan velge å utskrive eller sende stillingsoppslaget som pdf fil til evt. aviser.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviks-melding
Avviks-behandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett