Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 
Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
Lenker:
icon

Prosess

 
Viser prosesskart og diagram og lar brukeren hoppe til ulike deler av systemet ved å klikke elementene i tegningen.

Prosess vise

Generelt

Modul for å vise prosesskart og ulike diagrammer. Det vil være mulig å klikke på elementene i tegningen for å hoppe til aktuell informasjon i WisWeb. Dette kan være prosedyrer, styrende dokumenter, skjema, dokumenter o.l. Prosesser kan settes opp i et hierarki med hovedprosesser og underprosesser.

Lage prosesskart

For å lage og redigere prosesskart, finnes en egen modul i WisWeb: Prosesstegning. Dersom det er ønskelig kan også WIS levere ferdige prosesskart etter spesifikasjon fra kunden. Dette gjøres i tilfelle til avtalt pris.

Fordeler

  • Viser prosesser og delprosseser
  • Lenke på hvert elemet til sentral info
  • Integrert i kvalitetssystemet - ingen ekstra programmer

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler.
Modulen Prosesstegning er en del av denne pakkeløsningen.

Du kan også lese mer på produktets hjemmeside www.motigon.com

 

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviks-melding
Avviks-behandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett