Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

WisWeb1 2010 April, 30.04.2010

Endret: 19.12.2013  

Aktiviteter utført i april 2010

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Aktivitet
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Kopi av aktivitetet (20.04.2010) Det er nå mulig å kopiere en aktivitet.

BMS - moduler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Tiltak: Ikon for fase (21.04.2010) Det er lagt inn ikoner for å vise de forskjellige faser på et tiltak
3 Tiltak: Visning skal ha med link til planverk (21.04.2010) Nytt felt på tiltaket for å vise til planverk.

Filarkiv
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Ny filtype docx (09.04.2010) Det er lagt inn støtte for filtype fra office 2007 (docx, etc)

Gruppe
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Feil på gruppemodulen (08.04.2010) Korrigert visemal på gruppemodulen slik at den viser antall personer i gruppen

Melding
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Ny modul meldingsbehandling (22.04.2010)

Vi har nå gått i test med en ny modul for å behandle driftsmeldinger. Denne modulen er egnet for personer som jobber i team for å gi brukerstøtte. Meldinger kommer inn fra meldingsmodulen eller legges inn direkte.


Område
Nr Utf Tittel Beskrivelse
7 Feil i område kopi (22.04.2010) Det har vært en feil i funksjonen hent data på områdemodulen. Dette er nå rettet.

Prosedyre
Nr Utf Tittel Beskrivelse
8 Logo i printmal (26.04.2010) Alle prosedyrer og sjekklister har nå fått logo i utskriften

Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
9 Feil i menykalkyleliste (29.04.2010)

Ny rapport for kalkylemodulen - menykalkyle liste

Rapporten viser omsetning og fortjeneste på den enkelte kalkyle.

Man kan nå på den enkelte kalkyle legge inn tall for gjennomsnitt salg på kalkylen.
Hvis man legger inn timeforbruk og timelønn, så vil man få en oversikt over hvilke kalkyler som lønner seg.


Sjekkliste
Nr Utf Tittel Beskrivelse
10 Forbedre printmal (26.04.2010) Utskriftsmalen for sjekkliste er forbedret med nye fonter og bedre feltformuleringer

Utstyr
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Forbedre dialog for relatert utstyr (30.04.2010) Dialogen for relatert utstyr er forbedret slik at den nå viser utstyrgrupper og typer
12 Melde avvik på utstyr (29.04.2010) Forbedret visemal på utstyr, slik at den tar med kobling til avvik med ikon
13 Sett utført oppgave ved registrering (29.04.2010) Det er lagt på en knapp under oppgaveflippen på utstyr, slik at man kan sette oppgaven utført med det samme. Man slipper å gå veien forbi oppgavemodulen.
14 Gruppere utstyrstyper i rediger skjema Utstyr (15.04.2010) Det er laget nytt prinsipp for utstyrstyper. Her er det nå mulig og lage utstyrsgrupper og deretter utstyrstyper til disse gruppene. Dv. at man kan lage en utstyrsgruppe som heter messingblåsere og en type som hetér trompet. Dette gjør det letter å kategorisere og derved få oversikt over utstyr. Man kan velge i velgeren for å se utstyrsgruppe og utstyrstype.
15 Ny velger for utstyr (15.04.2010) Man kan velge i velgeren for å se utstyrsgruppe og utstyrstype.
16 Et utstyr på flere områder (14.04.2010) Dersom et bestemt utstyr benyttes på flere områder/avdelinger, er det nå mulig å knytte et utstyr til flere områder.
17 Lage grupper av utstyrstyper (14.04.2010) Det er nå mulig å opprettet utstyrgrupper og deretter koble til type