Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Wis Skole Versjon 35c, 04.04.2012

Endret: 10.04.2012  

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Felles
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Klargjort nytt skoleår: 2012-2013 (30.03.2012) Lagt til nytt skoleår i programmet: 2012-2013.

Hjelp
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Nettbasert hjelpesystem (28.03.2012)

Lagt inn webhjelp i Wis skole. Funksjonen ligger under Hjelp - Webhjelp i hovedmenyen øverst.

 

Fordelen med dette er at det er mye enklere å holde oppdatert. Om vi oppdager artikler som ikke er oppdatert så kan vi enkelt endre dette på vår nettside, så vil hjelpa være oppdatert hos alle umiddelbart.


Import/Eksport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Revidert spesifikasjon, eksport til VIGO (03.04.2012)

Har gått gjennom ny spesifikasjon for eksport til VIGO. Ingen endringer som vedrører Wis skole.

 

Imidlertid er det noen korrigeringer som har betydning for føring av karakterer og merknader. Vi har klargjort programmet slik at det støtter alle kjente problemstillinger, og kommer med nærmere informasjon i eget infobrev om vitnemål 2012.


Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Ekstra rader nederst i tabellutskrifter (03.04.2012) Laget mulighet til å ta med blanke rader nederst i tabellutskriftene (klassetabell, gruppetabell og personaltabell). Dette fordi en del bruker disse utskriftene til kladdføring av ulik art, og bruker de blanke radene til egen summering. Begrenset opptil 3 blanke rader.
5 Utskrift elevdata, en side per elev (02.04.2012) Laget mulighet til å vise en elev per side. Dette fordi en del skoler bruker slik utskrift i forbindelse med elevkartotek. Det har tidligere vært mulig å velge enkeltelev ved utskrift, men det er litt tungvindt når man skal skrive ut veldig mange elever.
6 Karakterutskrift: skjule merknad på orden/adferd (06.02.2012) Rettet feil som gjorde at merknad på orden/adferd ble vist i karakterutskriften, selv om man har fjernet avkrysning på at karaktermerknader skal vises.