Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Wis Skole Versjon 35d, 07.06.2012

Endret: 07.06.2012  

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Karakter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Nytt fag: KRLK150 (for privatskoler) (07.06.2012) Enkelte privatskoler har fått godkjent nytt kristendomsfag, med egen fagkode:
KRLK150 - Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Faget er nå lagt inn i programmet, og berørte skjermbilder og rapporter er tilpasset med hensyn til det nye faget. De skolene det gjelder må gå inn på Oppsett - Fag og legge til det nye faget. Eventuelle kristendomskarakterer som er ført på høstterminen må flyttes over på det faget.

Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Designfeil vitnemål ved fagmerknad for IOP (07.06.2012) Det er nå rettet en liten designfeil i vitnemålet. Det gjelder den nye fagmerknaden for IOP, som var for bred for merknadskolonnen.