Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Info om WisWeb startpakke

Endret: 03.01.2014  

Når du velger å kjøpe WisWeb får du i tillegg til dine moduler en administrativ startpakke som inneholder alt du trenger for å komme i gang (menystyring, bruke bilder samt 1 Gb disk).
For priser se vårt prisark

Moduler

Dette er administrative moduler som du trenger når du starter opp. Disse moduler er nødvendig for en dynamisk oppsetting av intranettet. Modulene er som regel kun tilgjengelig for administrator av løsningen

Brukere

Register over alle brukere som kan logge på systemet. Her legges brukernavn og passord. Her velger man rettigheter til systemet.

Område

Register over alle områder som er definert i WisWeb. Et område er en inndeling som omtrent alle moduler kan knyttes til.

 Meny

Dette er en modul hvor man kan bestemme hvilke moduler som skal med i venstremenyen. Her kan du også legge modulene i tema mapper.

 Tilgang

Dette er en modul hvor du kan sette opp brukernes tilgang til intranettet, lese, skrive og admin rettigheter.

 Forside

Forside er et dynamisk modul hvor du tilpasse forsiden i WisWeb Intra til ditt behov.

 Favoritter

Dette er en modul hvor man kan sette opp favoritter. Kan settes opp til en gruppe eller enkeltpersoner. Det kan velges mellom forskjellige områder.

Snarveier

Dette er en administrativ modul hvor man kan sette opp snarveier til programmer.
Programmene vises i venstre side.

 Grupper

Dette er en modul hvor man kan sette opp grupper med undergrupper. Modulen er koblet til kontaktregisteret hvor man kan legge en kontakt i en hovedgruppe med tilhørende undergrupper (kun aktuelt hvis du har kjøpt kontaktmodulen)

  Søppeldunk

Administrativt modul til oppbevaring av elementer som er slettet. Kan herfra slettes permanent og forsvinner da fra systemet. Eller gjenopprettes.

 Mal

Her ligger malene som data blir flettet inn i på utsiden.