Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 4.1, 05.06.2008

Endret: 27.08.2008  

Fraværsrapporter blir prioritert, Forbedring av arbeidsprosesser og oppslag (logikk i programmet) 

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Avdelinger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Endring av oppdateringsrutine (22.05.2008)

Oppdateringsrutine for fremtidige versjoner av Wis Tiltak har blitt perfeksjonert for å hindre at det forekommer feil under oppdatering av programmet. Bedre loggføring, feilrapportering og testing er innført.

2 Oppslagsfelt sorteres på korrekt tiltaksordning (21.05.2008) Alle oppslagsfelt for arbeidsledere, ansvarlige, tilgang og lignende vil bli sortert etter tiltaksordning. Kun ordinært ansatte utenfor tiltaksordning vil komme opp i disse listene/søkene.
3 Lage et nytt tiltak (16.05.2008)

Redigering av tiltaksordninger er aktivert for administrator og superbrukere. Man vil nå kunne legge til, slette og endre tilgjengelige tiltak, og satser/plasser på disse tiltakene.

4 "Hopp til"-knapper feiler når tilknyttet felt er blankt (15.05.2008) Hvis man trykker på "Hopp til"-knapper hvis feltet er blankt får man en feilmelding. Dette er fikset slik at knappene ikke er aktive så lenge det ikke står informasjon i feltet.

Backup
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Nye utvalg i velgeren for personalmodul (02.06.2008)

Nye utvalg for velgeren i personalmodulen blir tilgjengelig. Det er nå utvalg Pr Tiltaksordning, Pr Status, Pr Avdeling, Pr Saksbehandler

6 Nytt flettefelt (02.06.2008) Nytt flettefelt. tiltak saksbehandler skal flettes fra feltet saksbehandler på tiltaks flippen
7 Knappen skriv ut (21.05.2008)

Hvis man trykker "skriv ut" på en loggføring under personale, blir kun innholdet i loggen skrevet ut, og man mangler blandt annet logo, tittel, bedriftinformasjon og lignende. Knappen vil bli fjernet, og man vil heretter gå gjennom forhåndsvisning for å skrive ut en loggføring.


Bedriftoppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
8 Feil i fraværsberegning (05.06.2008)

En feil i antall dager på fraværsføring har gjort at systemet beregner fraværet med en dag for lite.

Fravør med samme fra dato som til dato beregnes som 0 dager, dette er korrigert til 1 dag

Vi ber om at dere går over fraværsføringen å setter fra og til dato korrekt.

9 Endring i fraværstyper i personalmodulen (30.05.2008)

Fraværsoversikten blir oppdatert med flere kolonner for egenmelding og sykemelding med timer.


Dokumentmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
10 Oppdatere informasjon ved ny kontakt (21.05.2008) Ved opprettelse av ny kontakt oppdateres ikke persontilknytting på loggføring for kontakter seg, slik at man kan knytte den nye kontakten til en loggføring. Dette er en liten oppdateringsfeil som er blitt korrigert.
11 Markere bedrifter i velger lista (15.05.2008) I listen for kontakter vil man nå kunne se forskjell mellom en enkeltperson og en bedrift ved å se på ikonet som står før navnet.

Fraværsføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Feltet for navn i timeføring er for kort (20.05.2008) Feltet for navn i timeføringen er for kort til å holde lengre navn. Dette må justeres opp for å kunne vise lengre navn på ansatte.

Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
13 Fletter ikke e- post i dokumentmal (26.05.2008)

Bedriftens e- post adresse flettes nå inn i dokumentmalen.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
14 Ny rapport: 4 ukers fraværsrapport til NAV (05.06.2008)

4 ukers fraværsrapport (fremmøte skjema) til NAV er laget og aktiv.

Det er mulig å velge en oversikt opp til 52 uker.

15 Konvertere rapport 13 (03.06.2008)

Det var endel kodetekst i rapport 13 dokumentasjon og hjelpetekst, dette er nå fjernet

16 Nytt felt på rapport 08 (02.06.2008) Vi har lagt inn fødselsdato bak navn på rapport 08. Status pr. tiltak

Utskrift
Nr Utf Tittel Beskrivelse
17 Bedriftens stilsett oppdateres ikke på forhåndsvisning og utskrift (15.05.2008)

Bedriftens stilsett slår seg ikke gjennom til forhåndsvisning og utskrift grunnet en feil ved oppdatering av visningen. Dette er nå fikset i denne versjonen av Wis Tiltak.