Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 4.2, 02.07.2008

Endret: 27.08.2008  

Stabiliseringer, feilrettinger og forbedrede funksjoner i versjon 4.2 av Wis Tiltak.

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Avdelinger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Konfigurasjon og test av madException (27.06.2008)

Innføring og konfigurasjon av en ny feilmeldingshandler. Denne gjør at det blir enklere for brukere å sende feilrapport til utviklere av Wis Tiltak, og derfor bidra til å forbedre programmet vesentlig.

2 Lisens av programvare (13.06.2008) Alle nye brukere får 2 måneders prøveperioder hvor de kan teste programmet og dens funksjoner. Etter denne perioden vil programmet gå over til skrivebeskyttet modus (kun lesetilgang) hvis ikke lisensen er betalt. Lisens vil bli fakturert per år, og kan enkelt fornyes via e-post eller telefon.

Backup
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Registrere søkerdato (11.06.2008)

Eget felt for registrering av søknadsdato i personalmodulen, hvor dato for deltakerens søknad vil bli oppført.

Feltet er plassert over ansatt navn.

4 Formål med innsøkningen (10.06.2008)

Nytt felt i personalmodulen for å bedre informasjon ved søkere på tiltaksordninger. Feltet ligger under flippen tiltak.

Feltet vil definere hensikten ved innsøkningen, søkedato m.m.

5 Historikk ved endring av tiltaksordning (10.06.2008)

Ved endring av informasjon på tiltaksordningen på en ansatt, vil endringene bli lagret under kategorien 'Historikk' på tiltaket. Dette kan også taes med på utskrifter ved valg i utvalget til den aktuelle rapporten. Feltene kan redigeres for ytterligere informasjon.


Loggføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Lesetilgang har likevel adgang til tekstbehandler (05.06.2008) Hvis en bruker kun har lesetilgang, så får denne brukeren fremdeles tilgang til å åpne tekstbehandler for å endre innhold. Dette sikkerhetshullet er tettet i denne versjonen.

Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
7 Lagre rapporter til disk (30.06.2008) Lagring av rapporter til disk blir fikset slik at man kan lagre en kopi av rapporten til harddisk for sending, backup og lignende.
8 Ny rapport for tiltakshistorikk (27.06.2008)

Ny rapport, nr 16 Tiltakshistorikk. Rapporten tar opp alle endringer som blir registrert under historikk flippen på deltakeren. Rapporten har utvalg på tiltak og ansatt og kan utskrives eller lagres. Vi tror dette blir en meget sentral rapport for å se endringer under et tiltaksforløp.

9 Utvalg på rapport 08 (26.06.2008)

Etter ønske fra tiltaksbedrifter er det kommet flere utvalg på rapport nr 08. Status pr. tiltak. Rapporten kan utvelges i forhold til status, tiltak og fra/til dato.

10 Tilgang rapportvelger (11.06.2008)

Tilgangsstyring er aktivert for rapportvelger, og utvalgene for rapporter, og man vil ikke kunne vise rapporter på andre enn de man har tilgang til.

11 Flere utvalg på rapporter (06.06.2008) Oppdatering av utvalg på eksisterende og nye rapporter.

Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Feil ved cellebryting i tabell (30.06.2008)

Hvis en tabellcelle inneholder så lang tekst at tabellen strekker seg over til neste siden, flyttes hele cellen over til neste siden. Dette skal fikses med at tekstbehandleren bryter cellen, slik at tekstbehandleren bruker plassen den har på begge sidene i stedet for å flytte hele cellen over.

13 Forbedret funksjonalitet for tekstbehandler (30.06.2008) Funksjonalitet i tekstbehandler blir forbedret, og funksjoner som skriftfarge, utskrift, bakgrunnsfarge m.m vil bli aktivert.
14 Opprettelse og konvertering av ordlister (26.06.2008) Opprettelse og konvertering av ordlister for norsk (bokmål og nynorsk), og engelsk. Disse blir gjort tilgjengelig i stavekontroll for Wis Tiltak.
15 Stavekontroll i tekstbehandler (17.06.2008)

Stavekontroll kommer i tekstbehandleren, og vil inneholde ordliste for norsk og engelsk.


Tilgangsstyring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
16 Registreringsdato på oppgave (05.06.2008)

Dato for når oppgaven ble opprettet/registrert opprettes i oppgavemodulen for å bedre oversikten.