Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 4.5, 04.03.2009

Endret: 05.03.2009  

Fiks av rapporterte feil

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Avdelinger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 AccessViolation-feilmeldinger grunnet fokusproblemer (04.03.2009)

Det dukker opp en del AccessViolation-feilmeldinger i Wis Tiltak grunnet en rutine som skal sette fokus til første feil på nytt skjema. Disse feilmeldingene påvirker ikke noe av programmet eller lagrede data, men dukker opp jevnlig under bruk av Wis Tiltak.

2 Lisensregistrering fungerer ikke (03.03.2009) En feil i lisensregistrering gjør at hvis man ikke har gyldig lisens for gjeldende år, så vil muligheten for å velge lisensår bli låst. Problemet er at lisensåret blir låst til 2008 selv om man står i 2009, og lisenssjekken kjøres konstant mot 2008. Man kan fra denne versjonen av bruke intern lisensregistrering ved behov.
3 Ny posttabell (03.03.2009)

Eksisterende posttabell er utdatering og oppdateres til neste versjon.


Brukeroppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Feil på vedlegg i logg (03.03.2009)

På personal uten loggføringer vises alle vedleggene i system som ikke er knyttet til et personal, selv om personen ikke har noen vedlegg på seg. Disse vedleggene forsvinner ved første loggføring på personen, og skyldes en feil ved visning av tomme logglister.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Loggliste viser kun deler av loggføringen (03.03.2009)

Logglisten tar kun med et visst antall linjer av loggføringene grunnet en defekt 3.partskomponent som ikke justerer høyde som den skal. Dette blir skrevet om slik at det fungerer som det skal.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Sidebrytning i tabell (03.03.2009)

En feil i tekstbehandleren gjor at tabellbryting ikke fungerer som den skal. Ved sidebryting av tabell kommer det et blankt felt under siste linjen i cellen.