Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 4.6, 28.04.2009

Endret: 28.04.2009  

To nye rapporter, og fiks av kjente feil

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Emne ikke satt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Feil på rapporten fraværsoversikt (27.04.2009)

Rapporten "Fraværsoversikt per år" har problemer med at føringer fra tidligere år danner doble, blanke måneder (f.eks Januars 2008 blank, Januars 2009 korrekt ved utvalg 2009).


Avdelinger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Feil på tekst ved ny loggføring (20.04.2009)

Tekstfeltet under loggføring husker sist brukte tekststil ved ny loggføring.

3 Videohjelp fungerer ikke (20.04.2009)

En feil på videohjelp har gjort at den ikke starter og/eller vises i korrekt størrelse.


Backup
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Feil på fraværoversikt i personalmodul (27.04.2009)

Fraværsoversikten har problemer med at føringer fra tidligere år danner doble, blanke måneder (f.eks Januars 2008 blank, Januars 2009 korrekt ved utvalg 2009).


Bedriftoppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Sortering av rader (28.04.2009)

Nye fraværsmeldinger havner øverst i listen over meldinger i stedet for helt nederst slik det er i dag. Listen sorteres synkende etter dato.


Hjelp
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Flere flettefelt tilgjengelig (24.04.2009)

Nye flettefelt blir opprettet i denne versjonen (Tiltak ansvarlig e-post, Tiltak ansvarlig telefon og innlogget bruker).


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
7 Ny rapport: Fravær per tiltak (24.04.2009)

Ny rapport for fravær per tiltak med informasjon som deltakernavn, sum fravær per måned m.m. er laget.

8 Oversikt bistandsbedrifter (22.04.2009)

Ny rapport med oversikt over bistandsbedrifter er opprettet.

9 Feil i fraværsrapport til NAV (20.04.2009)

Fraværsrapport til NAV (Rapport 13) tar ikke med udokumenter fravær som er registrert via fraværsmeldinger.

10 Gjeldende år satt som standard utvalg (20.04.2009)

Alle rapporter med utvalg per år skal automatisk ha satt gjeldende år som standardvalg.