Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 5.1, 12.08.2010

Endret: 24.08.2010  

Denne versjon inneholder diverse nye felt, turnus på personal og en del nye rapporter

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Backup
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Henter ikke inn backup med mappestruktur (05.08.2010)

Det er en feil som gjør at man ikke får hentet tilbake backup som er opprettet tidligere. Dette er nå fikset.


Bedriftoppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Nye felt på bedriften (30.06.2010)

Det er opprettet felt for bankkontonummer og eksternt bedriftnummer på oppsettet for bedriften.

3 Klammer rundt flettefelt (23.04.2010)

Endring av visning av klammer rundt flettefelt under bedriftsoppsettet fungerer ikke. Dette er nå fikset.

4 Nye felt på bedriften (23.04.2010)

Det er opprettet nye felt på bedriften som f.eks. om bedriften er en godkjent lærebedrift og lignende.


Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Rydd i database (22.06.2010)

Det er kommer funksjonalitet som rydder opp i databasen for å fjerne gamle poster som ikke lenger er i bruk, samt fikser korrupte indekser og lignende. Det er anbefalt å kjøre denne funksjonen med jevne mellomrom. Dette er tilgjengelig under System - Rydd database

6 Lagre bokmerker per bruker (18.05.2010)

Det er laget mulighet for å lagre bokmerker per bruker. Lagrede bokmerker blir stående helt til de blir slettet manuelt av brukeren, også etter omstart av programmet.

7 Innføring av bokmerker (07.05.2010)

Det er lagt til mulighet for å opprette bokmerker i Wis Tiltak. Dette gjør at hvis du står på en kontakt og lagrer denne som bokmerke, kan du enkelt fra andre steder i programmet hoppe tilbake til denne kontakten ved å klikke på bokmerket. Det er også mulig å låse bokmerker slik at de ikke forsvinner når man klikker på de, og dermed bruke bokmerker som en oppgavelinje. Disse bokmerkene må fjernes manuelt, eller låses opp igjen for fjerning.

8 Oppdatering av informasjon (18.03.2010)

Enkelte elementer i Wis Tiltak bli ikke oppdatert i lister og velgere før etter at programmet er startet på nytt. Dette gjelder f.eks nye avdelinger, informasjon på forsiden og lignende. Dette er nå fikset.

9 Vis meldingsboks med innloggingsinformasjon (17.03.2010)

Ved ny-installasjon hos kunder vises ikke standard innloggingsinformasjon slik at nye brukere får logget inn første gang. Dette er nå fikset.

10 Feil i oppslag (12.03.2010)

En feil gjorde at en gammel funksjon for å opprette nye kontakter fra oppslaget ble aktiv hvis oppslaget var tomt. Denne var opprinnelig fjernet fra programmet på grunn av problemer. Dette er nå fikset slik at det ikke er mulig å opprette nye kontakter fra oppslag.


Hjelp
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Feil i tipstekst (06.04.2010)

Enkelte felt har tilknyttet feil/utdatert tipstekst. Dette er nå fikset.


Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Nytt felt på kontakt (29.04.2010)

Det er lagt til nasjonalitet med målform på kontakter (kun nasjonalitet på bedrifter).

13 Automatisk satt kjønn fra personnummer (23.04.2010)

Oppslag av kjønn mot personnummer fungerte ikke. Den er nå fikset.

14 Feil i tilgangsstyring for kontakt (23.04.2010)

En feil i tilgangsstyringen for kontakt gjorde at det ble sjekket for avdeling hvis egne avdelinger var valgt på brukeren selv om det ikke finnes avdeling på kontakt. Dette er nå fikset.


Loggføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
15 Feil visning av vedlegg på logg (23.06.2010)

Det har i tidligere versjoner vært et problem med at alle vedlegg vises på personer uten loggføringer frem til man har vært innom en person som har loggføringer. Denne oppdateringsfeilen er nå fikset.

16 Lås sensitive loggføringer for innsyn (23.04.2010)

Det er lagt til mulighet til å låse sensitive loggføringer for innsyn av andre enn eier/bruker. Man kan kun låse loggføringer som man selv står som bruker på, og det gjøres ved å klikke på hengelåsen på ønsket loggføring.


Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
17 Nye felt på personal (24.07.2010)

Det er opprettet nye felt på personale som f.eks. nasjonalitet, morsmål, arbeidsdestinasjon og yrkesfordeling.

18 Nye arbeidsområder er lagt til (01.07.2010)

Feltet arbeidsoppgaver er endret til et oppslagsfelt, og nye arbeidsområder er lagt til.

19 Nye diagnosetyper lagt til (01.07.2010)

Flere diagnosetyper er lagt til under diagnose på personale.

20 Nytt felt: Arbeidsdestinasjon (01.07.2010)

Nytt felt Arbeidsdestinasjon er lagt til under tiltaksordninger på personale, og oppdatert med destinasjoner.

21 Nye sluttårsaker lagt til (29.06.2010)

Nye sluttårsaker er lagt under tiltaksordninger på personale.

22 Feilmelding ved loggføring uten ny (23.06.2010)

Hvis man begynner å skrive direkte på en loggføring uten å klikke ny-knappen på noen som ikke har loggføringer på seg, får man en feilmelding når man går videre til neste ansatt. Dette er nå fikset.

23 Feilmelding ved tiltaksordning uten ny (23.06.2010)

Hvis man begynner å skrive direkte i feltene under tiltaksordning uten å klikke ny-knappen på noen som ikke har tiltaksordninger på seg fra før, får man en feilmelding når man går videre til neste ansatt. Dette er nå fikset.

24 Skjul eksisterende ved nytt personale (18.05.2010)

Når man oppretter nytt personal fra personalmodulen så kommer alle kontakter opp, også de som allerede ligger i personal. Dette er nå fikset til å vise kun de som ikke er personal allerede.

25 Historikk virker ikke på alle felter (30.04.2010) Historikk tar ikke med endringer i alle felt. Dette er nå fikset.
26 Feil ved opprettelse av nytt personal (23.04.2010)

Ved opprettelse av nytt personal fra kontakt så dukker ikke denne opp i personalmodulen hvis brukeren kun har tilgang til egen avdeling. Dette skjer fordi nytt personale ikke har fått satt avdeling på seg, og derfor ikke tilhører avdelingen til brukeren. Dette er nå fikset slik at nytt personale får opprettet et blankt tiltak med avdelingen til brukeren som oppretter denne.

27 Føre timeforbruk på loggføringer (23.04.2010)

Det er opprettet nye felt på loggføringer som gjør det mulig å føre timeforbruk m.m. på hver enkelt loggføring.

28 Nytt utvalg på personal - per arbeidsleder (23.04.2010)

Det er opprettet et nytt utvalg i personalmodulen som gjør det mulig å velge ansatte per arbeidsleder.

 

29 Nye sluttårsaker (20.04.2010)

Sluttårsaker på tiltaksordning er oppdatert med nye årsaker.

30 Personal mister tilknytting mot kontakt (20.04.2010)

Enkelte kunder har gitt tilbakemelding om at noen personale mister tilknyttningen til kontaktregisteret og står oppført med navnet < Ny >. De måtte da legge personale tilbake fra kontaktmodulen for at den skulle dukke opp igjen. Dette er nå fikset.

31 Nytt utvalg på personal - per ansvarlig (07.04.2010)

Det er opprettet et nytt utvalg i personalmodulen som gjør det mulig å velge ansatte per ansvarlig.

32 Feil ved ny tiltaksordning (20.03.2010)

Hvis man begynner å skrive informasjon på tiltaksflippen under personal uten å ha laget et nytt tiltak først, vil dette tiltaket som bli opprettet forsvinne når man forlater personale. Dette er nå fikset.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
33 Feil i rapporten tiltaksordning pr. status (12.08.2010)

Det er oppdaget en feil i rapporten Tiltaksordning per status som gjør at personer ikke blir tatt med i rapporten som status i gang hvis sluttmåned er samme måned som sluttdato i perioden. Dette er nå fikset ved å legge til ny status for aktiv måned.

34 Summering av timer i Personal, timeføring (09.08.2010)

Det er lagt til summering av timer på rapporten Personal, timeføring.

35 Vise periodeutvalg på rapporter (05.08.2010)

Når man velger periode på en rapport skal dette komme med på utskriften slik at man kan se hvilken periode rapporten gjelder. Dette er nå fikset.

36 Rapporter tar ikke hensyn til søppelbøtten (01.07.2010)

Rapportene med utvalg tar ikke hensyn til om ting er slettet, men ikke fjernet fra søppelbøtten. Dette er nå fikset.

37 Ny rapport: Personal, oversikt timeføring (25.06.2010)

Ny rapport med oversikt over timeføring er laget og aktivert i denne versjonen.

38 Feil i rapporten Fraværsstatistikk (22.04.2010)

En feil er funnet i rapporten fraværsstatistikk som gjorde at den ikke tok med alt fraværet på barns sykdom, permisjon og skoft. Dette er nå fikset.

39 Feil i rapporten Kontakt, liste (13.04.2010)

Det er oppdaget en feil i rapporten Kontakt, liste som gjør at den kun skriver ut blanke sider med header. I mange tilfeller skriver den ut så mange som 40 blanke sider. Denne feilen er nå fikset.

40 Endring i rapporten fravær per tiltak (19.03.2010)

Rapporten Personal, fravær per tiltak er blitt endret til å ta med de to nye kolonnene barns sykdom og annen sykdom slik at summering av fravær virker mer logisk.

41 Endring i rapporten Personal, status per tiltak (19.03.2010)

Rapporten "Personal, Status per tiltak" er endret slik at feltet sluttårsak er synlig på alle i listen som har status sluttet.

42 Feil i rapporten Kontakter, per grupper (19.03.2010)

En feil gjør at det ikke er mulig å velge noen grupper på rapporten "Kontakter, per gruppe". Rapporten viser alle grupper uavhengig av valg som blir gjort. Listen over grupper oppdaterer heller ikke med nye grupper for programmet har blitt startet på nytt. Begge feilene er nå fikset.

43 Feil i rapporten NAV fraværsføring (17.03.2010)

En feil i rapporten NAV, fraværsføring gjør at timeføringer for 2010 forskyver seg en uke frem i tid på rapporten grunnet problemer med utregning av uker i 2010. Programmet regner uke 1 som 4. - 10. januar, noe som er feil. Dette er nå fikset.


Søppelbøtte
Nr Utf Tittel Beskrivelse
44 Brukere ser kun egne poster i søppelbøtte (06.07.2010)

Søppelbøtten er endret slik at den kun viser egne poster. Administrator kan fremdeles vise alle poster i søppelbøtten.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
45 Sideoppsett i tekstbehandler (06.04.2010)

Det er fikset mulighet for sideoppsett i tekstbehandlere som lar brukeren endre marger, utskriftsretning og lignende.

46 Stor bokstav etter punktum (06.04.2010)

Det er aktivert funksjonalitet for automatisk stor forbokstav etter punktum i tekstbehandlere.

47 Automatisk lagring i tekstbehandler (16.03.2010)

Mulighet for å sette automatisk lagring i tekstbehandler etter x antall minutter er lagt til i denne versjonen. Dette kan endres på hver enkelt bruker under fil-menyen i Wis Tiltak.

48 Lagre endringer ved automatisk avslutting (11.03.2010)

Hvis man har satt automatisk avslutting av Wis Tiltak etter x antall minutter med inaktivitet, og man befinner seg i tekstbehandleren når programmet lukkes blir ikke siste endringer i teksten lagret. Dette er nå fikset.


Tekstmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
49 Tiltakskode i tiltaksnavn (09.08.2010)

Det er lagt til tiltakskode i parantes etter navn på tiltak i utvalg for egne- og systemtekstmaler for å gjøre det litt enklere å skille like tiltaksnavn.

50 Endring for TiltakAnsvarligTelefon (19.03.2010)

Flettefeltet TiltakAnsvarligTelefon endres til å hente fram Telefon, arbeid i stedet for Telefon, privat.


Tilgangsstyring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
51 Feil i oppslag av avdeling (29.04.2010)

Under tilgangsstyring og brukeroppsett var alle avdelingene til bedriften synlig med navn, dette er feil. I valglisten over avdeling på tilgangsstyring skal kun egne avdelinger og alle avdelinger stå, ikke navn på alle avdelingene siden dette skal settes på brukeren. Under brukeroppsett skal alle avdelinger samt alle avdelingsnavnene være listet. Dette er nå fikset.


Timeføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
52 Feil ved lagring av timeføringer (24.07.2010)

En feil gjør at enkelte føringer ikke blir lagret som de skal, f.eks Dekning 100%. Dette er nå fikset.

53 Feil kolonnetittel i rapport 9 (28.06.2010)

Kolonnen Arbeidet har samme kolonnetittel som kolonnen Planlagt. Dette er nå fikset.

54 Tilgangsstyring på timeføring (19.03.2010)

Tilgangsstyring på timerføring er endret slik at den tar hensyn til tilgangsoppsett på eier og avdeling.


Turnus
Nr Utf Tittel Beskrivelse
55 Turnussystem på personale (09.08.2010)

Det er laget et turnussystem som gjør det mulig å sette opp ansatte i turnuser med automatiske timerføringer og avvik bassert på fraværsmeldinger. Dette forenkler timeføringen ved at man kun trenger å føre fravær på hver enkelt ansatt for å få ut statistikker på timeføring og fravær.