Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 5.2, 20.12.2010

Endret: 30.07.2012  

Denne versjonen inneholder nye rapporter og noen feilfiks

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Bedriftoppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Endre felttype for bankkonto og bedriftsnummer (22.11.2010)

Feltet for bankkonto og bedriftsnummer på oppsett av bedriften har begrensing til 10 tall. Dette er endret til maks 30 tegn.

2 Feil ved komma/punktum i timer per uke (19.11.2010)

Et problem med bruk av komma og punktum i timer per uke hos enkelte kunder som bruker engelsk oppsett er blitt fikset.


Brukeroppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Visning av antall pålogginger (17.12.2010)

Oversikt over pålogginger er lagt til under brukeroversikten på forsiden og på selve brukeren. Viser antall pålogginger per bruker.

4 Nytt felt på brukeroppsett (23.09.2010)

Det er opprettet et nytt systemfelt for brukere som ikke er synlig i selve grensesnitt.


Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Vis systeminformasjon (17.12.2010)

Visning av systeminformasjon for feilsøking er lagt til under administrasjonsskjemaet til Wis Tiltak.

6 Optimering (30.11.2010)

Det er foretatt rydding og korrigering i alle datatilkoblinger mot databasen slik at man minsker belastningen per bruker. Dette gjør at programmet blir raskere i forhold til diverse oppslag.

7 Rapporter viser slettede elementer (30.11.2010)

Enkelte rapporter tar med ting som er slettet, men fremdeles ligger i søppelbøtten. Dette er nå fikset.

8 Oppslag av nye brukere oppdateres ikke (24.09.2010)

Oppslag mot brukere tar ikke med nye brukere før etter programmet er startet på nytt. Dette er nå fikset.


Oppgaver
Nr Utf Tittel Beskrivelse
9 Slettede oppgaver forsvinner ikke (09.01.2011)

En feil gjorde at oppgaver ikke forsvant fra forsiden før man tømte søppelbøtten, dette er nå fikset.

10 Sette ny oppgave som standard notat (07.01.2011) Når man oppretter en ny oppgave vil den settes til type notat. Dette kan endres i typefeltet.
11 Varsel på antall egenmeldinger (17.12.2010)

Det er lagt til et varsel ved opprettelse av ny egenmelding hvis den ansatte nærmer seg grensen for antall egenmeldinger. Det er også lagt til et nytt felt på forsiden til den ansatte med antall egenmeldinger.


Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Feil ved oppslagsfelt på tiltaksordninger (08.01.2011) En feil i programmet fjernet tidligere tiltaksinnhold i oppslagsfeltene (ansvarlig, arbeidsleder, saksbehandler etc) når man opprettet et nytt tiltak. Dette er korrigert.
13 Eksport av loggliste til Excel (07.01.2011)

Det er lagt til mulighet for å eksportere innholdet i logglisten på personalmodulen til MS Excel. Dette gjøres ved valg på høyreklikk i listen.

14 Man kan forhåndsvise sperrede loggføringer (07.01.2011) Det var mulig å se sperrede loggføringer i forhåndsvisning. Dette er ikke lenger mulig.
15 Turnusinformasjon på informasjonsforside (17.12.2010)

Det er nå lagt til informasjon om aktiv turnus på forsiden av hvert personal.

16 Snarveier for tekstbehandler og utskrift (30.11.2010)

Det er lagt til snarvei for tekstbehandler og utskrift ved tekstbehanler feltet i personalmodulen slik at dette blir enklere og mer oversiktlig.

17 Feil ved kobling til ekstern bedrift (24.11.2010) Hvis man kobles til en ekstern bedrift og har to tiltaksordninger er det kun det første tiltaket som oppdateres med ny bedriftskobling. Dette er nå fikset.
18 Feil ved sletting av vedlegg (22.11.2010)

En feil ved sletting av vedlegg gjorde at første vedlegg ble slettet uavhengig av hvilket vedlegg man klikket slett på. Dette er nå fikset.

19 Ansvarlig oppdateres ikke (04.10.2010)

Når man legger til nytt personale og koble denne til som ansvarlig på en annen, så kommer ikke den nye ansatte med i listen før etter omstart. Denne oppdateringen er nå fikset.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
20 Ny rapport: Refusjonskrav for AVK, APS og VTA (13.01.2011)

Rapporten for refusjonskrav for avklaring, APS, VTA og AB er laget og lagt til listen over rapporter. Kan foreløpig aktiveres på forespørsel.

21 Fraværsstatistikk (10.01.2011) Rapporten tar nå med planlagt og arbeidet timer. Forutsatt at turnus er koblet til den enkelte ansatt og at fravær er ført korrekt.
22 Ny rapport: Bedriftskontakter (10.01.2011)

Utskrift av bedrifter fra kontaktregisteret med kontaktpersoner og andre relasjoner.

23 Ny rapport: Personal, tidsforbruk (24.11.2010) Det er laget en ny rapport: ''Personal timelogg''. Viser timekostnader, reisekostnader og kilometer antall. Utvalg på dato og den enkelte deltaker.
24 Feil i rapporten personal, timer per måned (04.10.2010) Hvis man har to turnuser, en aktiv og en avsluttet, vil den ansatte dukke opp to ganger i rapporten Personal - Timer per måned. Dette er nå fikset.
25 Feil i filter på rapporten Tiltaksordning pr. status (06.09.2010) Hvis man i rapporten Tiltaksordning pr. status velger aktiv måned blir resultatet ikke riktig. Det var en feil i beregning av datoer som ga feil resultat. Dette er nå korrigert.

Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
26 Funksjonalitet for fargelegging (20.01.2011)

Funksjonalitet for tekstfarge, bakgrunnsfarge og fyllfarge aktiveres i tekstbehandler.

27 Print fra tekstbehandler (13.01.2011) Ved print fra tekstbehandler må man slå av sperring (hengelås) for å unngå fletteklammer. For å unngå gul bakgrunnsfarge må man slå av hengelås før utskrift.
28 Forhåndsvisning i tekstbehandler (12.01.2011)

Det er laget mulighet for forhåndsvisning i tekstbehandler. Man kan her velge mellom og få skrevet ut dokumentet med heading (dokumentmal) eller uten heading.

29 Automatisk formatering av innkopiert tekst (20.12.2010)

Tekst som blir kopiert inn i loggføringer eller tekstbehandler blir nå automatisk formatert og justert. Dette skal bedre kompabiliteten mellom Wis Tiltak og Word-dokumenter.

30 Endringer for tekstbehandler (17.12.2010)

Teksbehandleren har fått nytt grensesnitt for å skape bedre oversikt ved vanlig bruk. Full tekstbehandler er kun tilgjengelig ved opplåsing av dokumenter, i tillegg til ved redigering av tekstmaler i systemet.


Tekstmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
31 Felles tekstmaler (11.01.2011)

Vi har aktivert mulighet for felles tekstmaler slik at det blir mulig å opprette tekstmaler som er relevant for alle tiltaksordninger.

Tiltaksinformasjon (tiltaksnavn blir flettet inn i skjemaet)


Tilgangsstyring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
32 Leselogg på sensitive opplysninger (20.01.2011)

Det er opprettet leselogg for sensitive opplysninger som viser hvem (og når) som har vært inne å lest sensitive opplysninger på hver enkelt personal. Dette gjelder for loggføringer, tiltaksordninger, fraværsføringer og timeføringer.


Timeføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
33 Kommentarfelt på time- og fraværsføringer (17.12.2010)

Kommentarfeltet for timeføringer og fraværsmelding blir nå slått sammen i timeføring slik at kommentarer som er lagt til på fraværsmeldinger kommer med på timeføringer.

34 Feil i tilgangsstyring til timeføring (23.09.2010)

En feil i tilgangsstyringen for timeføringer gjorde at enkelte ikke fikk skrivetilgang til å føre timer selv om de var satt opp med dette. Dette er nå fikset.


Turnus
Nr Utf Tittel Beskrivelse
35 Knytte turnus mot tiltaksordning (12.01.2011)

Det opprettes en kobling mellom tiltaksordning og turnus. I dag er turnus tilknyttet hver enkelt ansatt uten hensyn til tiltaksordningen, men det kan være ønskelig at enkelte turnuser følger tiltaksordningen. Dette er nå fikset.

36 Endringer i turnus slår seg ikke gjennom (08.01.2011) Deltaker har en turnus som stoppes og ny turnus opprettes. Endringene på allerede førte timer slår seg ikke gjennom før man haker av for alle timer og beregner på nytt manuelt. Dette er nå fikset.
37 Feil i beregning av timer (19.11.2010)

En feil i beregning av timer gjør at enkelte får feilmeldinger når de åpner timeføringsskjemaet hvis det inneholder ansatte med blanke eller ugyldige turnuser. Dette er nå fikset.

38 Lagring av turnus i bedriftsoppsett (04.10.2010)

Lagring av endringer i turnus på bedriftsoppsettet slår ikke gjennom ved hver endring. Dette er nå fikset.

39 Turnus oppdateres ikke (04.10.2010)

Hvis man sletter en turnus vil ikke ny turnus bli oppdatert før man har fjernet gammel turnus fra søppelbøtten. Dette er nå fikset.