Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 5.2.2, 20.11.2011

Endret: 15.02.2012  

Denne versjonen inneholder diverse feilfiks som måtte oppdateres hos kundene

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Oppdatering av sikkerhetssertifikat (20.10.2011)

Wis Tiltak er oppdatert med nytt sikkerhetssertifikat.

2 SQL server fungerer ikke (13.10.2011)

En feil gjorde at man ikke fikk benyttet seg av en SQL-server ved bruk av Wis Tiltak. Dette er nå fikset.


Innlogging
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Fikset status og funksjonalitet rundt brukere (21.09.2011)

Det er endret måten status på innloggede brukere er satt på for å forbedre denne funksjonaliteten.


Loggføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Feil ved privat loggføring (14.11.2011)

En feil gjordet at det var mulig å slå av hengelåsen på en privat loggføring selv om man ikke var satt som eier av loggføringen. Dette er nå fikset.


Oppgaver
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Feil personkobling ved opprettelse av ny oppgave (18.05.2011)

Når man opprettet en oppgave fra oppgavemodulen så blir det satt feil Id på personen oppgaven knyttes til. Dette er nå fikset.


Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Tilgangssjekk på sletting av logg (14.11.2011)

Det sjekkes nå ved sletting av logg om pålogget bruker er eier av loggføringen, hvis ikke så får ikke brukeren slettet loggføringen. Administrator kan overstyre dette og slette alle loggføringer.

7 Fraværsoversikt viser doble føringer (12.11.2011)

Hvis det er registret to aktive tiltak på en ansatt så dukker det opp doble føringer i fraværoversikten. Dette er nå fikset.

8 Endring av markering i loggliste (11.11.2011)

Det er endret på markering av poster i loggføringslisten i personalmodulen for å forbedre synligheten av valgt post. Valgte poster er nå helmarkert blå, og felt i redigeringsmodus blir hvite.

9 Slette en eller flere loggføringer (13.10.2011)

Det er lagt til muligheten for multiselect av loggføringer for sletting av en eller flere samtidig.

10 Kr foran timer i fraværsoversikt (08.09.2011)

En feil gjorde at det kom "kr" foran timer i fraværsoversikten i personalmodulen. Dette er nå fikset.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Feil i rapporten VTA lønn (15.11.2011)

En feil i kalkulering av timer i rapporten VTA lønn er fikset.

12 Korreksjon i fraværsstatistikk (15.11.2011)

Det er gjort flere korreksjoner i rapporten Fraværsstatistikk slik at denne nå skal være korrekt.

13 Korrigering av fraværsrapport til Nav (15.11.2011)

Det er korrigert i fraværsrapporten til Nav for dager som har fraværsmeldinger på seg slik at disse kun kommer opp med merking for type fravær.

14 Tilgang til personale via logg (14.11.2011)

Det er lagt til enkel tilgangsstyring på enkelte rapporter som gjør at man kun kan skrive ut informasjon (bl.a. loggliste og lignende) på personale man har tilgang til.

15 Feil i rapport VTA Lønn (12.11.2011)

Det er fikset diverse feil i rapporten VTA lønn som gjorde at den oppdaterte tallene tregt, og i tillegg beregnet fravær uten lønn med timer arbeidet. Vi har også fikset sortering i rapporten.

16 Feil i rapporter (11.11.2011)

Det har oppstått feilmelding ved visning av rapport 11, 13 og 18. Dette er nå rettet.

17 Utvalg på timer og prosent (21.09.2011)

Det er laget utvalg på timer per uke og stillingsprosent på rapporten Tiltaksordning, per status.

18 Eksport av rapport 15 til regneark (09.06.2011)

 

19 Endringer på rapporten Status pr. tiltak (09.06.2011)

Det er lagt til flere valg på utvalget til rapporten Status per tiltak.

20 Legge til valg for Alle i rapport 15 (09.06.2011)

Valget <alle> på tiltaksordninger i rapportutvalg har falt ut ved oppdatering. Dette er nå fikset og gjeninnført.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
21 Åpne tekstbehandler i programmet (12.11.2011) Endret visning av tekstbehandler slik at den åpner i selve programmet, med oppgavelinje synlig.
22 Problemer med dokumenter/data som forsvinner (08.11.2011)

Det er fikset en feil som kanskje gjorde at noen kunder i enkelte situasjoner mistet dokumenter som var arbeidet med.


Tekstmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
23 Nye tekstmaler (06.09.2011)

Det er lagt til både ny og oppdaterte tekstmaler i systemet.


Turnus
Nr Utf Tittel Beskrivelse
24 Korreksjoner vedrørende turnus (06.09.2011)

Rutinene rundt turnus er forbedret slik at den bl.a. tar hensyn til søppelbøtten, endringer i turnus blir oppdatert bedre og lignende.