Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 5.4, 04.06.2013

Endret: 24.06.2013  

Denne versjonen inneholder en vesentlig forbedring av editor og forbedret bokmerke funksjon

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Emne ikke satt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Aktiverte mulighet for bruker og velge FletteKlammer og FletteFarge (23.05.2013) Det er lagt inn mulighet for å fjerne fletteklammer og flettefarge som standard på bruker. Standardvalg er på.

Backup
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Innhenting av backup (23.05.2013)

En feil som gjorde at det ikke var mulig å hente inn backup er fikset.


Database
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Nye sluttårsaker (06.05.2013)

Det er lagt til nye sluttårsaker for AMB:
 - Arbeidsmarkedstiltak integrert hos arbeidsgiver
 - Arbeidsmarkedstiltak utenfor ordinær arbeidsplass


Dokumentmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Ta inn egen tekstbehandler i malskjema (21.05.2013) Det er laget egen tekstbehandler for dokumentmal og tekstmal

Fraværsføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Utvalg pr år i fraværsmeldinger (06.05.2013) Fraværsmeldinger viser nå de siste 12 måneder som standard. Slå av haken for å se flere
6 Sletting av flere fraværsmeldinger (06.03.2013)

Det er laget mulighet for å kunne slette flere eller alle fraværemeldinger på en gang.


Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
7 Søppelbøtte forbedret (03.06.2013) Forbedret søppelbøtte funksjoner i forhold til slettede poster og gjenoppretting av poster
8 Startside - Feil i oversikt per ordning og avdeling (21.05.2013)

Korrigert utvalg på forside til å bare ta med aktive.

9 Legg til timestamp på innloggede brukere (03.04.2013)

Det er fikset et problem som gjorde at brukeren kunne bli hengende igjen med status Innlogget selv om de hadde logget ut av Wis Tiltak.

10 Flytt ut tunge tråder

Tunge operasjoner i programmet er blitt forbedret slik at de skal utføres raskere i tillegg til at programmet ikke låser seg mens operasjonen kjøres.


Gruppe
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Gruppe - Åpne første post i velger (21.05.2013) Forbedret visning ved åpning av modul. Setter fokus til øverste post i velgeren.

Innlogging
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Skjule passord (10.05.2013) Endret komponent i påloggingsbildet, slik at passord ikke vises. Dette var tilfelle på enkelte maskiner.

Installasjon/Oppdatering
Nr Utf Tittel Beskrivelse
13 Støtte oppdatering av flere databaser (03.04.2013)

Vi støtter nå oppdatering av flerdatabaseløsninger via installasjonprogrammet til Wis Tiltak, samt støtte for UNC-stier.


Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
14 Muligheter i lesetilgang (28.05.2013) Det var noen redigeringsmuligheter selv om man hadde leseadgang. Dette er korrigert.

Loggføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
15 Sperring av loggføring (29.05.2013) Lagt til mere dialog ved sperring av loggføringer. Kun eier av loggføring kan sperre.

Oppgaver
Nr Utf Tittel Beskrivelse
16 Markering av valgt post i velger (30.05.2013) Forbedret markering av titel i oppgavevelgeren. Blåmarkering av valgt post.

Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
17 Nye sluttårsaker (06.03.2013) Lærlingeplass - Lagt til
18 Sortering av fraværsføringer kronologisk (06.03.2013)

Listen over fraværsmeldinger har tidligere ikke være kronologisk sortert, men dette er nå fikset.

19 Antall egenmeldinger viser feil verdi (20.02.2013)

En feil gjorde at det ble regnet feil på antall egenmeldinger på forsiden i personalmodulen. Dette er nå fikset.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
20 Utvalg pr. ansvarlig (27.05.2013) Det er lagt til mulighet for å velge ansvarlig i rapport 08. Tiltaksordning per. status
21 Korrigert rapport 08 Personal Forside (24.05.2013)

Endret tittel på label til NAV-kontor. Endret feltet til å liste opp navn på NAV-kontoret.

22 Feil i Tiltaksordning, per status (07.05.2013)

Det er fikset en feil i rapporten "Tiltaksordning, per status" som gjorde at enkelte avsluttede ansatte ikke kommer med i tidligere perioder med status "I gang"

23 Standard dato/måned/år i rapportutvalg (07.05.2013) Setter samme standardverdier for dato/måned/år overalt i rapportutvalg.
24 Valg for å ta med inaktive deltakere (06.05.2013)

Lagt inn mulighet for å velge om en vil vise inaktive deltakere i rapportutvalg.


Søppelbøtte
Nr Utf Tittel Beskrivelse
25 Sletting av tilhørende informasjon (03.04.2013)

Rutinene rundt sletting av data, og tømming av søppelbøtten, er forbedret slik at tilhørende data også blir fjernet fra databasen. Dette gjør at det ikke blir liggende igjen noen rester fra gamle data i systemet.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
26 Flytte tekstbehandler ut i eget skjema (21.05.2013)

Flytter tekstbehandler for deltakerlogg og oppgave ut i eget skjema.

Bakgrunnen er at en ønsker lagring av dokument på samme måte som alle andre skjema.

Samt gi mulighet for å bokmerke et bestemt dokument.


Tekstmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
27 Flere flettefelt (07.05.2013) Lagt inn NavAdresse og NavPst.nrSted som nye flettefelt

Tilgangsstyring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
28 Feil i tilgangsstyring på loggføringer (15.04.2013)

En feil i tilgangsstyring som gjorde at man fikk tilgang til tekstbehandleren på loggføringer man ikke skulle ha skrivetilgang til er nå fikset.


Tiltaksordninger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
29 Tilsagnsnummer (07.05.2013)

Feltet tilsagnsnummer er flyttet fra å være registrert på tiltaksordningen til bedriften over til selve tiltaksordningen for å ta høyde for gjeldende praksis rundt tilsagn.


Utskrift
Nr Utf Tittel Beskrivelse
30 Direkte utskrift (01.06.2013)

Det er mulighet for direkte utskrift fra editor. Denne tar ikke med heading. Dokumentet utskrives som det fremstår.