Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 5.2.1, 28.02.2011

Endret: 15.02.2012  

Inneholder korreksjon og fiks av 5.2

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Brukeroppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Feil ved ny bruker (20.01.2011) En feil i programmet gjorde at man ikke kunne legge til nye brukere i brukeroppsettet.

Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Nytt egenprodusert installasjonsprogram (07.02.2011) Det er lagt inn et nytt egenprodusert installasjonsprogram som forenkler og forbedrer installasjon og oppdatering av Wis Tiltak.

Hjelp
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Koble til Internett hjelp (20.01.2011) Det er lagt til kobling til Internett hjelp

Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Lagt til språk og land på kontakt. (15.02.2011)

Alle land og språk er lagt til som valgmulighet på kontaktmodulen.


Oppgaver
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Rekkefølge på oppgaver (11.02.2011) Det er satt på sortering på dato av oppgaver i forsideelementet mine oppgaver.

Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Oversikt pr.måned kommer opp med 2010 (20.01.2011) På Fraværsføringsflippen på personal: oversikt pr.måned kommer år opp med 2010. Skal vise 2011. Dette er korrigert

Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
7 Fraværsstatistikken (16.02.2011)

Det er lagt til nytt utvalgt på rapporten Fraværsstatistikk slik at det er mulig å velge tiltaksordninger.

8 Får ikke opp rapport 6 personal, fravær pr. tiltak (16.02.2011)

Det er fikse en feil som gjorde at rapport 6 (Fravær per tiltak) ikke vises i enkelte tilfeller.

9 Ny rapport: VTA lønn (16.02.2011)

Det er lagt til en ny rapport for utskrift av timer for ansatte på VTA. Disse timene er eks. fravær.

10 Rapporten Refusjonskrav (16.02.2011)

Det er fikset en feil som gjorde at satser ikke dukket opp på rapporten Refusjonskrav i de tillfeller at enten kommunale- eller statlige satser ikke var fyllt ut.

11 Sum på fravær (16.02.2011) Rapporten personal fravær pr. tiltak summerte feil. Tok med timer på barns sykdom. Dette er nå korrigert.
12 Rapport personal bistandsbedrift (14.02.2011) På utvalget i visemal skal det vises tlf, faks og e-post. Dette er korrigert. Gjelder rapporten Personal bistandsbedrifter
13 Viser ikke stillingsprosent (14.02.2011) Hvis det ikke var satt sluttdato på tiltaket viste stillingsprosenten 0%. Dette er nå korrigert.
14 Utvalgsinformasjon på fravær pr. tiltak (07.02.2011)

Det er lagt til utvalgsinformasjon på rapporten.

15 Utvalgsinformasjon på Personal, timeføring (07.02.2011)

Det er lagt til utvalgsinformasjon på denne rapporten.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
16 Tekst- og bakgrunnsfarge (16.02.2011) Hvis man forsøkte å sette tekst og bakgrunnsfarge i teksbehandler fikk man en feilmelding. Dette er nå korrigert.
17 Stilsett i tekstbehandler (14.02.2011)

Noen kunder har opplevet at dokumentet endrer stil ved enter eller ny loggføring. Dette er nå korrigert slik at systemet setter en fast stil ved hver ny loggføring.

18 Forhåndsvisning ved nytt skjema (10.02.2011)

En feil gjorde at man måtte lagre et dokument før man kunne forhåndsvise det første gang det ble opprettet. Dette er nå fikset.


Tekstmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
19 Tilpasse flettefelt (16.02.2011)

Flettefeltene TiltakAnsvarligTelefon og TiltakAnsvarligEpost er endret til å vise telefon arbeid og e-post arbeid i alle skjema.


Tiltaksordninger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
20 Aktiver nye tiltaksordninger som standard (15.02.2011)

Alle tiltaksordninger er satt aktiv som standard ved ny-installasjon av Wis Tiltak.

21 Aktive tiltak (20.01.2011) En feil gjorde at alle tiltak kom opp i utvalget og ikke bare de som var satt aktive i tiltaksordningen. Dette er rettet.