Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 5.3, 14.02.2012

Endret: 15.02.2012  

Denne versjonen inneholder en tidlig utgave av en rapportbygger, samt diverse feilfiks og statistikker

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Bedriftoppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Feil ved felles fri- og helligdager (21.09.2011)

En feil gjorde at felles fri- og helligdager ikke fungerte som det skulle. Dette er nå korrigert.


Fraværsføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Feil ved beregning av fraværsmeldinger (07.02.2012)

Det er oppdaget en feil i beregning av fraværføringer ut fra turnus og fraværsmeldinger. Dette er nå fikset.

3 Oppdatering av timer (03.02.2012) Det er laget en knapp på fræværsflippen som oppdaterer all timeføring/fravær på deltakeren.

Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Programinformasjon til registeret (registry) (08.02.2012)

En feil gjør at det ikke blir satt sti til programmet slik at dette må settes manuelt under oppgradering. Dette er nå fikset slik at det fungerer fra og med neste versjon av Wis Tiltak.

5 Legg inn ny postnummer katalog (06.02.2012)

Postadressetabellen som programmet bruker er nå oppdatert til den siste gjeldende.

6 Pålogging med slettede brukere (01.02.2012) Brukere som var slettet men lå i søppelbøtten kunnn logge på. Dette er nå endret slik at hvis man er slettet som bruker, kan man ikke logge på.
7 Fiks av sortering (13.01.2012)

Sortering av navnelister (kontakt, personal og lignende) er endret slik at det konsekvent sorteres etter formatet "Etternavn, Fornavn" i hele programmet.

8 AccessViolation-feilmeldinger (09.01.2012)

Det er oppdaget en feil som kunne forårsake AccessViolation-feilmeldinger i programmet. Dette er nå fikset.


Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
9 Nye roller (23.01.2012)

Det er lagt inn nye roller under personflippen på firmakontakter:

Saksbehandler, Ergoterapeut, Spesialist, Annen behandler, Primærkontakt, barnevern, forsterforeldre og psykiatrisk team.

10 Kobling til e-post (20.01.2012) Det er laget kobling til arbeidse-post under personerflippen på firmakontakter

Loggføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Feil ved utskrift av første logg (15.02.2012)

En liten feil gjorde at man ikke fikk skrevet ut nytt skjema på en ansatt som ikke har loggføringer før man har lagret i Wis Tiltak. Dette p.g.a at autolagring ikke slo til rett etter man har lukket et nytt skjema. Dette er nå fikset.

12 Ingen aktive loggføringer for utskrift (13.01.2012) Meldingen kom opp ved førstegangs loggføring på personal. Er korrigert og virker nå.

Personal
Nr Utf Tittel Beskrivelse
13 Inaktive flipper i personalmodul (02.02.2012)

Enkelte brukere har opplevd at flippene i personalmodulen blir inaktiv i enkelte tilfeller. Dette er nå fikset på.

14 Gå til opprettet personal (10.01.2012) Det er lagt inn en knapp på kontakten som blir aktiv når denne kobles til personal. Her kan man arbeide videre i personalmodulen.

Rapportbygger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
15 Rapportbygger (08.02.2012)

Det er begynt å laget en bygger som lar brukere lage sine egne rapporter i Wis Tiltak. Rapportbyggeren skal gi brukere mulighet til å spesialbygge rapporter slik de selv ønsker det. I denne versjonen er rapportbyggeren litt begrenset mtp. muligheter, men dette vil bli forbedret til neste versjon, og vi tar imot ønsker på videre utvikling av byggeren.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
16 Årsstatistikk - bevegelige helligdager (08.02.2012)

Det er gjort en korreksjon i beregning av timer og fravær i forbindelse med bevegelige helligdager.

17 Beregning av ASVL årstatisikk (06.02.2012) Alt beregnes etter 7,5 time som 100%. Dvs ett dagsverk er 7,5 timer.
18 Feil i fraværsstatistikk (03.02.2012)

Det er oppdaget en feil i beregning av faktiske dagsverk i rapporten Fraværsstatistikk. Dette er nå fikset.

19 Årsrapport til AMB (30.01.2012) Det er laget egen årsrapport for arbeidsmarkedsbedriftene.
20 Feil i oppslag (13.01.2012)

Det er funnet en feil i oppslag som gjør at "Avbryt" ikke fungerer som det skal i enkelte tilfeller. Dette er nå fikset.

21 Feil nummerering av NAV, fraværsrapport (13.01.2012)

NAV, fraværsrapport er nummerert som rapport nr. 13, men den ligger som rapport nummer 17. Dette er nå fikset.

22 Rapporttittel i skjema (09.01.2012)

Det er forbedret visning av utvalg på rapporter, og skjema inneholder nå i tillegg tittel på rapport.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
23 Lagringsrutine (14.02.2012)

Det er funnet en feil i de automatiske lagringsrutinene i Wis Tiltak. Vi ber derfor om at alle som kjører siste versjon av Wis Tiltak (versjon 5.3) snarest om å gjøre ett av følgende punkt:

  1. Oppgraderer på nytt til den versjonen som nå ligger tilgjengelig(5.3. datert 13.02.2012)
  2. Hvis man ikke får oppgradert med det samme må hver enkelt bruker gå inn i fil på menylinjen - innlogget bruker og andre innstillinger. 
    Slå av hake for tekstbehandler, automatisk lagring. Start programmet på nytt.
24 Utskrift fra forhåndsvisning (08.02.2012)

Feilen med at utskrift fra forhåndsvisning ikke fungerte er fikset og utskriftsknapp er reaktivert.

25 Forhåndsvisning (06.02.2012)

Mange opplevde at utskriftsdialog forsvinner bak programvinduet, og at programmet virker som om det er låst, når man har vært innom skriverinnstillinger. Dette er nå fikset.

26 Automatisk lagring i tekstbehandler (03.02.2012)

Det er aktivert mulighet for automatisk lagring i tekstbehandleren. I tillegg er det forbedret lagringsrutine når man klikker på lagreknapp. Problemene oppstod tidligere hvis programmet ble tvunget til nedstenging eller ved heng.

27 Inaktiv lagreknapp (03.02.2012) Lagreknappen i tekstbehandleren er i enkelte tilfeller inaktiv. Dette er nå fikset.
28 Henvisning i editor (19.12.2011) En feil på henvisning i dokumentet (tekstbehandler)  gjorde at det ble henvist til feil person. Dette er nå korrigert

Tekstmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
29 Feil på flettefelt (03.02.2012)

Enkelte flettefelt for postadresse med postnummer. Dette er nå fikset.

30 Legge inn tekstmaler (20.01.2012) Det er lagt inn flere tekstmaler.
31 Nye flettefelt er tilgjengelige (20.01.2012)

Det er kommet nye flettefelt for avdeling, ansvarlig og arbeidsleder på deltakere. Disse er tilgjengelig for tekstmaler.


Timeføring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
32 Forbedre oppdatering av timer og turnus (15.02.2012)

Kalkulering av timer og fravær er forbedret i tillegg til at det er fikset noen feil på denne kalkuleringsrutinen.

33 Forbedret kalkulering av timer ut fra status på føringer (03.02.2012)

Det er gjort en forbedring i kalkulering av timer slik at tidligere første timer ikke blir kalkulert på nytt hver gang, uten at det har vært endringer som omfatter disse.