Pris: 100,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Nyhet

 

Publisering av nyheter nesten automatisk. Du skal utelukkende skrive teksten samt angi publiseringsdato og evt. bilde. WisWeb nyheter klarer resten!

WisWeb nyheter er et register over interne og eksterne nyheter. Oppsett av nyhetsdokumenter er enkel, og benytter samme teksteditor som for øvrige dokumenter.

Med nyhetsmodulen har du mulighet for:

 • Utvelgelse og styring av bilder på bestemte plasser
 • Styring av publiseringsdatoer og klokkeslett
 • Sortering av nyheter
 • Sortere rekkefølge og visning av nyheter
 • Bestemme områder hvor nyheten skal vises. Intern/ekstern
 • Egen flipp for visning av nyhet før publisering.
 • Detaljer om hvor mange og hvem som har lest nyheten.

Fordeler

Hurtig

 • Det er enkelt å opprette et nyhet, sette tittel, område, ingress og bilde. Dette øker bredden i nyhetsstrømmen. 
 • Nyhetstinfo (eier, dato, opprettet) settes automatisk. Publisering av nyheter med ett klikk.

Sikkert

 • Kun brukere med redigeringstilgang til WisWeb kan opprette nyheter.
 • Den som oppretter nyheten eier nyheten. Ingen innsyn i nyheten når den står under arbeid.
 • Når nyheten er ferdig kan redaktør godkjenne.
 • Et nyhet kan slettes og kommer da i søppelbøtte hvor den kan slettes permanent eller gjenopprettes.

Oversiktlig

 • Liste over alle dine nyheter, hvor du enkelt kan slette, gjøre endringer og opprette nye. Global og modulbasert søk.
Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett