Pris: 150,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Melding Behandling

 
Melding behandling er en modul i WisWeb Kvalitet. Modulen er et register over alle registrerte driftsmeldinger i organisasjonen.

Melding behandling er er en egen modul for å behandle innsendte driftsmeldinger. Modulen er knyttet til melding (skjema til innsendelse av meldinger).

Saksgang

En melding vil sendes  til fordeling til teamets medlemmer. Disse får det opp i egen fordelingsliste. Her kan meldingen fordeles. Når meldinger er fordelt kan saksbehandler videre bearbeide det.

Meldinger kan knyttes til styrende dokument, kvalitetsmål eller prosedyrer. 

En melding som meldes inn går gjennom ulike faser (status).

Følgende status gjelder for meldinger:

 Under registrering (meldingen registreres av bruker)

 Meldt (meldingen er registrert og sendt til saksbehandler)

 Under behandling (meldingen behandles av saksbehandler i selve behandlemodulen)

 Behandlet (meldingen er ferdig behandlet)

 Klar til lukning (meldingen får en siste sjekk før lukking)

 Lukket (alle tiltak er utført, meldingen er lukket)

 Annullert (dette er meldinger som blir forkastet av saksbehandler)

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett