Pris: 50,- pr. mnd. (Brukeravhengig)
Type: Standard
icon

Forbedring

 
En modul i WisWeb Kvalitet. Dette er en modul for å sende inn forbedringsmeldinger.

Generelt

WisWeb forbedring består av et enkelt skjema, hvor man foreslår en forbedring. Forbedringsforslaget fordeles inn i modulen forbedring behandling til videre behandling. Forbedringsmelding er meget enkelt og klart utformet. Med tilgang til Internett kan du foreslå en forbedring uansett hvor du er. Forbedringen legges til ansvarlig leder, som vurderer og prioriterer forslaget.

Når man har sendt et avvik blir det liggende i "mine forbedringer" og man vil kunne følge den videre saksgang online. Hele prosessen er digital.

Fordeler

  • Enkel utforming
  • Lett å lære og bruke
  • Godt overblikk over videre saksbehandling
  • Brukervennlig

Kvalitet

WisWeb kvalitet leveres som en pakkeløsning for kvalitetstyring med flere relevante moduler. 
Modulen avviksmelding er en del av denne pakkeløsning.

Oversikt over moduler
Standard
Dokument
Nyhet
Kontakt
Kompetanse
Medlem
Kalender
Bilde
Filarkiv
Prosjekt
Milepæl
Aktivitet
Styringskort
Indikator
Måling
Tiltak
Planverk
Spørsmål & svar
Stilling
Lenker
Oppgave
SMS Admin
Menings-måling
Styrende dokument
Kvalitetsmål
Prosedyre
Risiko
Info
Skjema
Utstyr
Avviksmelding
Avviksbehandling
Forbedring
Forbedring behandling
Melding
Melding Behandling
Sjekkliste
Sikker Jobb Analyse
Prosess
Prosesstegning
Bygg
Bolig
Beboer
Feide
Facebook
Vedlikehold
Felt
Tomt
Produkt
Ordre
Kalkyle
Kjøpes & selges
Blogg
Presentasjon
Film
Idébank
Melding
Min enhet
Nettprat
Oppdrag
Oppdrag deltakelse
Sentralene
Spørreskjema
Uttak av data
Oppsett
Iris meny
Bruker
Område
Meny
Tilgang
Forside
Statistikk
Favoritter
Rapport
Snarveier
Gruppe
Søppeldunk
Mal
Stilark
Utstyr type
Kalender type
Filmbase
Tilpasset rapport
Sjekkpunkt
Digitalpenn enheter
Produkt type
Medlem admin
Nettsted
Oppsett